nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeenteraad stemde vandaag in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk nu hoog is. Het gaat in totaal twaalf jaar duren voordat betaald parkeren in de hele stad is ingevoerd. Bij invoeren hanteert de gemeente betaald parkeren van 6.00 tot 11.00 uur.

Met de invoering van betaald parkeren levert de gemeente Utrecht een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitstransitie. “Als we niets doen, komen er nog tienduizenden auto's bij in Utrecht. En deze auto’s staan het grootste deel van de dag stil. Door betaald parkeren in te voeren, bestrijden we parkeeroverlast, maken we ruimte vrij voor bijvoorbeeld bomen of fietsparkeerplekken, en stimuleren we mensen om op een andere manier te reizen, zoals met een deelauto of -bakfiets, of (elektrische) fiets. Op deze manier maken we ruimte vrij op de weg voor nieuwe bewoners en mensen die echt afhankelijk zijn van de auto”, aldus wethouder mobiliteit Lot van Hooijdonk.  

Met betaald parkeren maakt de gemeente ruimte vrij voor bijvoorbeeld speelplekken, plekken om te verblijven, voor groen en fietsparkeerplekken. De opbrengsten van de parkeerbelasting gebruikt de gemeente om de stad groener en aantrekkelijker te maken. De gemeente investeert ook in andere vormen van vervoer en voorzieningen in de wijken. “Met dit besluit van de gemeenteraad zetten we een volgende stap in de mobiliteitstransitie die nodig is voor de groei van de stad”, zegt Van Hooijdonk.  

Volgorde en gebieden 

De gemeente doet twaalf jaar over de stapsgewijze invoer van betaald parkeren. Alle gebieden waar nu nog geen betaald parkeren is in 3 blokken ingedeeld: blok 1, 2 en 3. Deze indeling maakt de gemeente op basis van (verwachte) parkeerdruk, geplande nieuwbouw en meldingen over overlast of verkeersonveilige situaties als gevolg van parkeren. Bij het prioriteren van gebieden in blokken 2 en 3 houdt de gemeente ook rekening met alternatieve vervoersmogelijkheden. Dit jaar voert de gemeente nog in  Hoograven (boven ’t Goylaan) en in Ondiep en de Hoogstraatbuurt betaald parkeren in. 

Venstertijden 

In veel woonwijken voert de gemeente betaald parkeren in van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur 's ochtends. Dit noemen we de basis-venstertijden. In deze wijken hoeven parkeerders in de middag en avond niet te betalen. Deze korte venstertijden voorkomen dat mensen die niet in die buurt wonen, daar hun auto parkeren. Zo blijft er genoeg ruimte over voor de bewoners en hun bezoek en mantelzorgers. In drukkere buurten met bijvoorbeeld kantoren, bedrijven en winkels kunnen er andere tijden gelden. Dit bepaalt de gemeente per buurt.

Bewoners en ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen via de utrecht.nl/parkeren. Voor de nieuwe gebieden geldt het laagste tarief van zone B1. Er zijn speciale regelingen voor verschillende doelgroepen zoals ambulante zorg en mantelzorgers. 

Compensatie voor lage inkomens

Voor mensen met een U-pas wordt het budget op het gebied van mobiliteit verhoogd. De regeling wordt daarnaast iets aangepast, waardoor U-pashouders dit budget op termijn niet alleen voor OV kunnen inzetten maar ook voor een parkeervergunning.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht