nieuwsbericht gemeente Utrecht

Sinds vandaag is een Utrechtse lesmodule over straatintimidatie beschikbaar voor alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland. De lesmodule is ontwikkeld door De CED-Groep in opdracht van de gemeente Utrecht. De module bestaat uit verschillende lessen voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. In de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld over de vormen van straatintimidatie, jezelf veilig voelen en wat je moet doen als je slachtoffer wordt van straatintimidatie of het ziet gebeuren. Deze lesmodule krijgt nu een landelijk vervolg.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Straatintimidatie blijft een hardnekkig probleem. Bewustwording is een belangrijk wapen bij het tegengaan hiervan. Zowel bij daders en omstanders als bij de slachtoffers. Juist daarom is het heel goed dat er op scholen volop aandacht is voor dit onderwerp. Ik ben er dan ook trots op dat de Utrechtse lesmodule nu ook landelijk vervolg krijgt.”

Naast het lesaanbod straatintimidatie, ondersteunt de gemeente Utrecht scholen al jaren om les te geven over relaties en seksualiteit, waarbij een veilig klimaat in de klas en op school een belangrijk middel is. Het bespreken van (on)gewenst gedrag en aanleren van ander gedrag is cruciaal.

Voortgang Actieplan Straatintimidatie
De lesmodule komt voort uit het Actieplan Straatintimidatie. Afgelopen jaar is er naast de ontwikkeling van de lesmodule, volop aandacht geweest voor het onderwerp straatintimidatie. Voorbeelden hiervan zijn de omstandersinterventieworkshops en de ontwikkeling van een toolkit met verschillende werkvormen om het gesprek aan te gaan over straatintimidatie. Ook zijn workshops aangeboden aan personeel van nachthoreca om goed te kunnen handelen in ongewenste situaties.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht