nieuwsbericht gemeente Utrecht

De eerste Bibliotheek op school (dBos) in Utrecht in het voortgezet onderwijs is geopend op het Globe College. Ook is de eerste gratis bibliotheekpas voor onderwijsprofessionals uitgereikt. De opening werd verzorgd door een leerling en wethouder Eerenberg. Met de Bibliotheek op school werken gemeente, Bibliotheek Utrecht en Globe College samen om leesvaardigheid én leesplezier bij leerlingen te stimuleren.

De Bibliotheek op School biedt een op maat samengestelde collectie aan boeken, specifiek afgestemd op leerlingen én docenten van het Globe College. Er is rekening gehouden met verschillende factoren zoals motivatie, niveau en belangstelling van leerlingen. Een lees-mediaconsulent van Bibliotheek Utrecht ondersteunt het team op school en geeft advies aan docenten om de leesvaardigheid tijdens lessen te bevorderen.

Basisvaardigheden op het gebied van taal, digitale geletterdheid en burgerschap zijn hard nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze basisvaardigheden in Nederland sterk onder druk staan. Op het gebied van leesvaardigheid scoren Nederlandse 15-jarigen flink onder het EU-gemiddelde (PISA onderzoek). Bovendien hebben Nederlandse leerlingen minder plezier in lezen dan kinderen in andere landen.

Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Het wordt hoog tijd dat we hier met z’n allen flink de schouders onder zetten. Daarom stimuleren we in Utrecht scholen om kinderen meer te laten lezen, meer leesplezier te krijgen en te werken aan digitale geletterdheid. We lopen in Utrecht al voorop met bijna 50 dBos voor basisonderwijs en ik ben erg blij dat we nu ook op het voortgezet onderwijs deze stap kunnen zetten. Want leesplezier begint bij de juiste boeken binnen handbereik. Een gratis bibliotheekpas voor docenten is, naast een verdiend cadeau, ook weer een stap naar het overdragen van leesplezier aan leerlingen. En dat blijft onverminderd belangrijk.”

Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht: “We zijn heel trots en blij dat het Globe College als eerste middelbare school in Utrecht een Bibliotheek op school opent. Goed kunnen lezen is je sleutel tot de wereld. En dat kan je oefenen bij alle vakken, niet alleen bij Nederlands, óók bij wiskunde, mobiliteit en transport of bouwen, wonen en interieur. De Bibliotheek Utrecht is enthousiast haar expertise te kunnen delen met de leerlingen en docenten zodat alle leerlingen taal- en leesvaardiger worden.”


Boeken op thema

Het Globe College heeft de boekencollectie zorgvuldig samengesteld. Hierbij hebben zowel leerlingen als docenten meegeholpen. De boeken staan in de kasten op thema's zoals 'De wereld om mij heen', 'De wereld in mijn hoofd' en 'De digitale wereld'. Deze thema's zijn samen met de leerlingen bedacht. Zo sluit de bibliotheek aan op de behoeften van de leerlingen. Daarnaast zorgt het Globe College ervoor dat de boeken echt gebruikt worden in de lessen. Ze nemen het lezen op in hun leerplan en toetsprogramma. Hierdoor komt lezen in alle vakken terug.

Frank Corneth, directeur Globe College: “Lezen opent deuren naar nieuwe taal, ideeën, werelden en perspectieven, waardoor kinderen de essentiële vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor volwassen relaties en samenwerkingen.’’

Onderdeel van Utrechtse Onderwijs Agenda

De Bibliotheek op school is onderdeel van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) en is een bewezen effectieve methode die bijdraagt aan het leesplezier, de leesvaardigheid en digitale geletterdheid. Leerlingen op scholen die deze aanpak volgen, lezen meer, hebben een grotere woordenschat en een beter tekstbegrip. Er zijn in Utrecht al bijna 50 bibliotheken op basisscholen.

We stimuleren en faciliteren projecten die leesplezier bevorderen, zoals de inzet van graphic novels op scholen, schrijversbezoeken en interactief voorlezen. Dit laatste is een bewezen effectieve methode om taalontwikkeling en leesplezier te stimuleren, daarom is dit onderdeel van het aanbod in de voorschool. Bij partners uit de voorschoolse educatie richten we een BoekStart(hoek) in voor kinderen van 0-4 jaar. Zo werken partners uit voorschoolse educatie, onderwijs en bibliotheken samen aan een gezamenlijk (voor)leesbeleid.

Daarbij zijn onderwijsprofessionals van onschatbare waarde als het gaat om het overbrengen van leesplezier. Goed voorbeeld doet goed volgen, daarom krijgen Utrechtse onderwijsprofessionals in de voorschoolse educatie, het primair en voortgezet onderwijs in Utrecht ook een gratis abonnement voor de bibliotheek.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht