Utrechtse specialistische jeugdhulp eenvoudiger en in de buurt

Per 1 januari 2020 organiseert de gemeente Utrecht de specialistische jeugdhulp op een andere manier. Vanaf dan kunnen Utrechtse kinderen en gezinnen terecht bij buurtgerichte specialistische teams. Utrecht is hiermee de eerste grote gemeente die de specialistische jeugdhulp op deze manier organiseert. Twee partijen zullen deze vorm van jeugdhulp gaan bieden in de stad: KOOS en Spoor030. Hiermee zet de stad weer een belangrijke stap in het verder verbeteren en vernieuwen van de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht.

In Utrecht wonen ongeveer 70.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. We willen graag dat al deze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen. De nieuwe manier van organiseren van de specialistische jeugdhulp is, dicht bij huis, op maat voor kind of gezin, eenvoudiger en overzichtelijk. Met verschillende expertises gebundeld in één team in de buurt. Specialistische hulpverleners zijn dicht bij gezinnen en kinderen en kunnen hierdoor nog beter samenwerken met elkaar en met bijvoorbeeld het buurtteam, de huisarts en de school. Daarnaast is deze aanpak erop gericht om kinderen en jongeren zoveel als mogelijk te laten opgroeien in een gezin. Wethouder Victor Everhardt: “In Utrecht moet Alicia thuis kunnen blijven wonen”, verwijzend naar de documentaire ‘Alicia’ uit 2017 waarin een meisje drie jaar lang wordt gevolgd wachtend op een plek in een pleeggezin.

Twee partijen
De opdracht voor specialistische jeugdhulp is voorlopig gegund aan twee partijen: KOOS en Spoor030. Zowel KOOS als Spoor030 zijn samenwerkingsverbanden van aanbieders die nu ook al actief zijn in Utrecht. De beide partijen zorgen dat ze voldoende professionals aan zich binden met alle benodigde expertise voor de specialistische jeugdhulpvragen in de buurt. Ook gaan zij samenwerken met vrijgevestigde praktijen in de stad. De gunning zal bij geen bezwaren of onvolkomenheden definitief zijn op 23 juli 2019. Er is een verdeling gemaakt welke partij in welke wijk actief is.

Bijzondere aanbesteding
Ook de aanbesteding van de opdracht is op andere manier dan gebruikelijk vormgegeven. Na een eerste selectie is de gemeente een zogenaamde dialoogfase in gegaan met deze twee geselecteerde samenwerkingsverbanden. Hierin zijn door de gemeente zeven één-op-één dialooggesprekken gevoerd met deze aanbieders. Bij deze gesprekken zijn jongeren en ouders betrokkenen, maar ook professionals die nauw samenwerken met de specialistische jeugdhulp. Samen hebben zij de opdracht verder uitgewerkt zodat deze goed past bij vragen van kinderen en gezinnen en de specialistische jeugdhulp naadloos aansluit op de inzet van o.a. de huisarts, jeugdarts en professionals van het buurtteam en school.

Continuïteit van hulp
Voor kinderen en gezinnen die nu al gebruik maken van specialistische jeugdhulp en voor wie deze zorg na 2019 ook belangrijk is, zijn afspraken gemaakt over de continuïteit in de hulpverlening. Uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk hun eigen hulpverlener houden en ook kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. In het najaar ontvangen deze kinderen en gezinnen hierover via hun huidige jeugdhulpaanbieder meer informatie. Meer informatie over de overgang naar de nieuwe situatie hier te vinden. 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht