Vaccinatiegraad Utrecht stijgt, maar investeren blijft nodig

De vaccinatiegraad in Utrecht stijgt onder tweejarigen, 5-jarigen en tienermeiden. De huidige stijgingen zijn een positieve ontwikkeling, want een hoge vaccinatiegraad beschermt kinderen tegen infectieziekten. De stijging is echter niet in alle wijken zichtbaar. Onder de 10-jarigen is nog geen stijging zichtbaar, maar lijkt de daling wel te stabiliseren. De gemeente blijft zich daarom samen met professionals inzetten voor een hoge vaccinatiegraad voor de verschillende vaccinaties in de hele stad.

De vaccinatiegraad van BMR (bof, mazelen en rode hond) is onder Utrechtse baby’s en peuters voor het tweede jaar op rij gestegen tot 95,3%, na een daling in de periode van 2013 tot en met 2018. De vaccinatiegraad voor de D(K)TP onder 5-jarigen nam in Utrecht voor het eerst sinds 2015 weer toe tot 93,7%. Ook het percentage HPV-gevaccineerde tienermeiden steeg naar 55,4%.

Verschillen in de stad
Tussen de verschillende wijken in de stad zijn wel verschillen te zien. Zo is de vaccinatiegraad in de wijken Vleuten-de Meern, Noordoost, West en Zuid hoger dan gemiddeld in de stad, maar in Overvecht, Binnenstad en Zuidwest juist lager. De HPV-vaccinatiegraad loopt in de wijken het meest uiteen: van de tienermeiden in Overvecht is 26,6% tegen HPV gevaccineerd, terwijl dit in de wijk Noordoost toenam tot 78,1%.

Investeringen
In Utrecht hebben we een lokale vaccinatiealliantie opgericht. In deze alliantie werkt de gemeente Utrecht samen met professionals in de stad aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat doen we door kennis, expertise en signalen te delen en door bijeenkomsten te organiseren rond dit thema. Voorbeelden zijn de dialoogsessie ‘praten over vaccineren’ samen met Utrecht in Dialoog en de themabijeenkomst voor professionals over vaccineren die begin volgend jaar georganiseerd wordt. In de wijken waar de vaccinatiegraad lager is, gaan we met ouders, professionals en andere sleutelfiguren in gesprek over vaccineren en gaan we op zoek naar achterliggende redenen waarom ouders minder vaak (volledig) vaccineren, bijvoorbeeld onvoldoende informatie of verminderd vertrouwen in overheidsinstanties.

“Gezondheidsverschillen per wijk moeten worden verkleind. Dat doe je door bijvoorbeeld meer in te zetten op preventie. Vaccineren is daar misschien wel het schoolvoorbeeld van. We willen voor de hele stad, in elke wijk een hoge vaccinatiegraad. Het is dus belangrijk om in de wijken waar de vaccinatiegraad lager is, extra te investeren door met bewoners uit die wijken in gesprek te gaan”. Aldus Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid.

Ook vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn diverse maatregelen genomen om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo biedt de JGZ sinds juni aanstaande ouders in Utrecht al tijdens de zwangerschap een kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek krijgen aanstaande ouders informatie over vaccineren en kunnen ze vragen stellen. Jongeren kregen tijdens de meningokokken vaccinatiecampagne in 2019 meteen ook de gelegenheid om de HPV-vaccinatie nog in te halen. Vanaf 2021 wordt de HPV-vaccinatie waarschijnlijk ook aan jongens aangeboden en worden kinderen al tegen HPV gevaccineerd als ze 9 jaar zijn. Het bezoek van ouders en kinderen van groep 7 aan de JGZ wordt daarnaast vervroegd naar groep 5. In dat groep 5-consult zal extra ruimte komen voor het gesprek en informatie over de vaccinaties op 9-jarige leeftijd. 

Meer informatie
Op www.volksgezondheidsmonitor.nl vindt u meer informatie, cijfers en een toelichting op de cijfers over de vaccinatiegraad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht