Verdubbeling studietoeslag voor studenten met een beperking

Studenten met een beperking of chronische ziekte ontvangen vanaf deze week bijna 100 euro meer studietoeslag. Met deze verhoging biedt de gemeente extra steun aan deze studenten om een opleiding te volgen en af te maken.

De studietoeslag van 200 euro per maand biedt studenten met een lichamelijke of geestelijke beperking of die chronisch ziek zijn extra steun. De financiƫle drempel om te gaan studeren wordt hiermee verlaagd. Deze studenten werken minder vaak naast een studie en hebben hogere studiekosten, omdat zij bijvoorbeeld vaker studievertraging oplopen.

Hoger bereik
Naast de verhoging van 100 naar 200 euro geeft de gemeente meer bekendheid aan de studietoeslag. In 2017 waren er slechts 20 gebruikers van de toeslag. In 2018 steeg het aantal aanmeldingen en waren er 57 gebruikers. Het streven is om eind 2019 minimaal 80 gebruikers te ondersteunen met de studietoeslag. Daarnaast is de toegang tot de regeling eenvoudiger gemaakt. De gemeente vraagt vaker zelf een medische verklaring aan voor de studenten. Voorheen moesten studenten zelf altijd deze verklaring inleveren. Aanmelden kan hier.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht