nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrechters die 18 jaar worden ontvangen vanaf vandaag een speciale verjaardagskaart van de gemeente. Om ze te feliciteren natuurlijk, maar vooral ook om aanstaande 18-jarigen te helpen met allerlei dingen die ze moeten regelen. Als jongeren er niet uit komen, kunnen ze hier hulp bij krijgen van de gemeente. Doel van de verjaardagskaart is onder meer voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen.

Als je 18 wordt, moet je ineens allerlei zaken zelf regelen: een DigiD aanvragen, een eigen zorgverzekering afsluiten, studiefinanciering aanvragen, enzovoorts. De gemeente Utrecht geeft jongeren hierbij een steuntje in de rug met een speciale verjaardagskaart en webpagina waarop alles op een rijtje staat: utrecht.nl/18worden. Ook staan op de pagina de (Utrechtse) ingangen voor hulp als je ergens zelf niet uit komt, van onder andere de gemeente, De Geldzaak en het buurtteam in de buurt of op school. Enkele weken voordat Utrechtse jongeren 18 worden ontvangen zij de verjaardagskaart die hen verwijst naar deze pagina.

Wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) overhandigde vandaag tijdens een gastles over geldzaken van U Centraal de eerste verjaardagskaart aan een leerling van Kranenburg school voor praktijkonderwijs. “Jongeren en jongerenhulpverleners gaven aan dat zij behoefte hebben aan deze informatie”, zegt Voortman. “We weten dat sommige 18-jarigen en hun ouders soms verrast worden door alle regelzaken die horen bij volwassen worden. Maar als je de dingen niet op tijd regelt kan dat leiden tot financiële problemen. Of als je geld terug wilt vragen van de belastingdienst vanwege je bijbaan gaat dat niet zonder DigiD. Hierdoor lopen jongeren zomaar geld mis. Dat willen we allemaal vóór zijn. Daarom deze verjaardagskaart.”

Jongeren van het Utrechtse jongerenpanel hebben meegedacht over de opzet van de kaart. Zij gaven aan dat ze het leuk vonden dat het ook een feestelijk moment was, en niet alleen maar dat je nu opeens van alles moet. Daarnaast vonden jongeren het belangrijk dat informatie duidelijk is en niet te lang. Op zowel de kaart als de website is hier rekening mee gehouden. Verder wordt de pagina de komende tijd nog getest onder de doelgroep en met hun input nog verder verbeterd.

Foto: wethouder Linda voortman reikt eerste verjaardagskaart uit aan Lujain Alissa (door Rebecca Brockbernd/Gemeente utrecht)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht