Verlenging samenwerking U10 met EBU/ROM onderstreept belang voor ondernemers regio Utrecht

U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht.

Gemeenten zijn bereid ondernemers te ondersteunen; vanuit die bereidheid zet U10 deze samenwerking met EBU/ROM voort tot en met 2024. EBU/ ROM voert een aantal specialistische  taken uit: onderdeel EBU zorgt onder meer voor de lobby naar Den Haag, versterking van netwerk tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden; ook helpt EBU ondernemers met business development en handelsbevordering met het buitenland. De ROM-organisatie biedt uitvoeringskracht en ondersteuning aan vooral innovatieve starters en scale-ups bij bedrijfseconomische vragen.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) is verheugd met de voort te zetten samenwerking: “Met de komst van de ROM Utrecht Region en de nieuwe rol van de EBU wordt zo in de periode 2021-2024 een grote sprong gemaakt in de versterking van de Utrechtse economische structuur. Dat hebben we zeker in deze tijden hard nodig. Daarbij gaat het om het creëren van brede welvaart door bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.”

EBU/ROM
De EBU/ROM adviseert en helpt bedrijven met investeren en exporteren. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, financiers, provincie en gemeenten werkt de EBU/ROM aan een slimmere, gezondere en groenere regio.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht