Vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht vertraagd

De vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is ongeveer anderhalf jaar vertraagd door de landelijke stikstofproblematiek. Ook heeft het project te kampen met stijgende kosten. Utrecht beraadt zich op oplossingen hiervoor en werkt door aan de verdere voorbereidingen.

Voor de vernieuwing van de weg moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit is pas mogelijk als er een oplossing gevonden is voor de stikstof die neerslaat in nabijgelegen natuurgebieden als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige gebruik van de weg. De NRU kan hiervoor geen gebruik maken van de maatregelen die het kabinet vorig jaar heeft aangekondigd. Ook de aanvullende maatregelen, die de minister van Landbouw begin februari bekend heeft gemaakt, bieden niet direct een oplossing voor de NRU. De gemeente blijft daarom inzetten op andere maatregelen, zoals de mogelijkheid om agrarische bedrijven uit te kopen en andere manieren om stikstofneerslag te reduceren. Door de ontstane vertraging kan de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting niet eerder dan in 2021 vaststellen.

Hoe groot het tekort precies zal zijn door de stijgende kosten, als gevolg van de stikstofproblematiek en aanhoudende prijsstijgingen, volgt uit de kostenraming van het ontwerp dat binnenkort wordt afgerond. Het college beraadt zich de komende tijd hoe om te gaan met deze nieuwe situatie.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht