Verruiming armoederegelingen heeft effect

Utrecht verruimde de afgelopen jaren meerdere armoederegelingen, waardoor een grotere groep Utrechters er recht op heeft. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar. Meer Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. Het gaat om huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau of daar net iets boven. Dit blijkt uit de Minima Effect Rapportage (MER) van het Nibud. Er zijn nog steeds huishoudens die nog niet alle regelingen gebruiken. Daarom blijft Utrecht inzetten op de bekendheid en toegankelijkheid van de regelingen.

Het Nibud onderzocht 15 huishoudtypen in Utrecht, zoals alleenstaanden onder de AOW-leeftijd, een paar met jonge kinderen en een paar met oudere kinderen. Alle onderzochte huishoudtypen kunnen met hun inkomsten de basisuitgaven betalen, zoals huur, voedsel en zorgkosten. Bijna alle onderzochte huishoudtypen hebben daarnaast ook voldoende inkomen om bijvoorbeeld ook een contributie of een uitje te betalen. Alleen paren met oudere kinderen hebben onvoldoende inkomsten hebben hier onvoldoende inkomsten voor. Dit komt omdat dit huishoudtype de kosten van twee volwassenen en de uitgaven voor oudere kinderen hebben, die hoger liggen dan bij jonge kinderen.

“Om ervoor te zorgen dat alle Utrechters kunnen ronkomen en meedoen is het belangrijk dat alle huishoudens voldoende inkomsten hebben”, zegt wethouder Linda Voortman. “De armoederegelingen zijn er om tekorten op te vullen, maar het probleem is dat het minimumloon en de bijstandsnorm simpelweg te laag is. Daarom blijven we samen met maatschappelijke partners, zoals de Landelijke Armoede Coalitie, hier aandacht voor vragen van het Rijk”.  

Regelingen aanvragen belangrijk
Het onderzoek gaat uit van een inkomen uit werk of uitkering plus alle landelijke en gemeentelijke regelingen. Als een inwoner niet alle regelingen waar hij of zij recht op heeft, heeft aangevraagd kan diegene in de praktijk misschien niet rondkomen en meedoen. Ook als iemand hoge persoonlijke uitgaven heeft, bijvoorbeeld door een schuldregeling, kan dit lastig zijn. We willen dat Utrechters schuldenvrij zijn en kunnen meedoen en rondkomen. Hiervoor is het belangrijk dat alle extra’s die er zijn door Utrechters met een laag inkomen gebruikt worden. Kijk voor de regelingen op www.utrecht.nl/extravooru
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht