nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht heeft binnen vier weken de huisvesting binnen bereik van alle 490 statushouders die de stad in opdracht van het Rijk dit jaar nog een plek moest bieden. Daarom komen vanaf maandag 29 augustus weer sociale huurwoningen beschikbaar via de gebruikelijke manier voor alle woningzoekenden. Dat is een stuk sneller dan verwacht. Oorspronkelijk was gerekend op een periode van zes weken waarin vanaf 1 augustus het merendeel van alle vrijkomende woningen naar statushouders zouden gaan. In de eerste drie weken zijn 279 statushouders gehuisvest in 148 woningen. De gemeente verwacht de resterende statushouders de komende weken te kunnen koppelen aan een van de al vrijgekomen woningen.

“We zijn heel blij dat we zo snel zo veel statushouders kunnen huisvesten, waardoor ook eerder dan verwacht weer woningen beschikbaar komen voor alle woningzoekenden”, zegt wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie). “Hiermee voldoen we aan de opdracht van het Rijk en ontlasten we de opvanglocaties in onder meer Ter Apel. Samen met het COA, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk hebben we ons enorm ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi dat dit resultaat heeft.”

Utrecht kondigde half juli aan dat bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen voor een periode van zes weken naar statushouders zouden gaan om de achterstand in te lopen en volle opvanglocaties in Nederland te ontlasten. Er bleven daarnaast woningen beschikbaar voor woningzoekenden met nood. Vrijkomende corporatiewoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere en kwetsbare doelgroepen, waaronder statushouders.

Extra woningen voor alle Utrechters

Voorwaarde voor deze versnelde huisvesting van statushouders is het realiseren van meer woningen voor alle woningzoekenden. “Iedereen verdient een dak boven z’n hoofd”, zegt wethouder Dennis de Vries (wonen). “We willen op korte termijn een bestuursakkoord sluiten met onder meer het Rijk, regiogemeenten en woningcorporaties om versneld tijdelijke woningen te realiseren. De eerste 500 woningen komen volgend jaar zomer in Hoograven. In totaal richten we ons op 1000 woningen in 2023, met nog eens 1000 tot 1500 in 2024 en 2025. Deze woningen blijven 10 tot 15 jaar staan.” 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht