Vervanging riolering Welgelegen en den Hommel biedt kans om omgeving opnieuw in te richten

De riolering en het meeste asfalt van de wegen in de buurten Welgelegen en Den Hommel zijn toe aan vervanging. Daarom worden straten binnenkort opengebroken. De gemeente onderzoekt hoe deze werkzaamheden meteen een kans kunnen bieden om de omgeving klimaatbestendig en verkeersveiliger te maken.

Op dit moment stroomt al het rioolwater (afvalwater en regenwater) weg door één rioolbuis. Straks komt er een gescheiden stelsel voor de afvoer van water, met een tweede buis voor alleen regenwater. Daarmee kan het regenwater langer worden vastgehouden in het gebied. Dat is goed voor de planten en zorgt dat alleen afvalwater naar de rioolzuivering hoeft. 

Moment benutten
De gemeente wil meteen gebruik maken van het moment om de openbare ruimte beter bestand te maken tegen droogte, hitte en harde regenbuien. Ook wil de stad de straten groener en verkeersveiliger maken. Welke mogelijkheden er zijn zal worden onderzocht. De gemeente verwacht uit te komen op twee hoofdvarianten, waarbinnen nog subvarianten mogelijk zijn, afhankelijk van beschikbare, financiële middelen:

1. Een voorkeursvariant, waarbij het hele gebied verbetert. Waar mogelijk wordt de rijbaan verkeersveiliger gemaakt door deze te versmallen. Ook wordt gekeken naar de optimale ligging voor kabels en leidingen, zodat de straat zo klimaatbestendig mogelijk kan worden ingericht met meer groen. Voor deze variant zijn aanvullende financiële middelen nodig. 

2. Een basisvariant, waarbij het riool wordt vervangen, regenwater en huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden en de wegverharding wordt vervangen. Regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse vastgehouden. Het straatprofiel blijft in deze variant nagenoeg ongewijzigd. Wel kunnen er maatregelen komen die de verkeersveiligheid bevorderen en kunnen in de stoepen extra groenvakken worden gemaakt. Deze variant is mogelijk binnen het huidige budget. 

Samen met de buurt
Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen. Als de onderzoeksresultaten er zijn, worden er participatiebijeenkomsten gehouden. Om te horen wat de mensen belangrijk en prettig vinden. Bewoners en ondernemers in de wijken ontvangen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. De eerste bijeenkomst wordt dit najaar verwacht. De start van de uitvoering is in 2024. Meer informatie is te vinden op deze website

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht