Vervolgstap aanpak 1,5 meter-samenleving: uitbreiding terrasruimte voor horeca

Tot uiterlijk 1 november 2020 mogen in Utrecht bestaande terrassen onder voorwaarden tijdelijk worden uitgebreid. Dit heeft het gemeentebestuur besloten als vervolgstap in het gebruik van de openbare ruimte in de 1,5 meter-samenleving.

Deze vervolgstap vloeit voort uit het afwegingskader dat dinsdag 19 mei jl. bekend werd. Belangrijk is dat de stad toegankelijk moet blijven voor iedereen. Uitbreiding van de terrassen geeft ruimte om te kunnen ondernemen binnen de voorwaarde van 1,5 meter afstand houden. Hiermee kan in de praktijk ervaring worden opgedaan en worden bijgestuurd waar nodig. Er kunnen meer uitwerkingsbesluiten volgen voor andere sectoren, te denken valt aan cultuur, sport of andere maatschappelijke organisaties. 

Voorwaarden: gezondheid, veiligheid, toegankelijkheid
Voor het tijdelijk uitbreiden van terrasruimte is de voorwaarde dat de gezondheid van bewoners, bezoekers en werknemers is gewaarborgd. De stad dient toegankelijk en veilig te blijven en ondernemers moeten overlast zo veel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld voor omwonenden. 
Horeca die die als gevolg van de corona-maatregelen de afgelopen maanden gesloten zijn geweest krijgen hiermee ruimte om hun toegestane terrascapaciteit maximaal te kunnen uitbaten, binnen de mogelijkheden die er zijn. Het biedt bewoners de kans om voorzichtig weer gebruik te maken van deze voorzieningen, en draagt zo bij aan de vitaliteit en levendigheid van onze stad.
Bewoners moeten veilig over straat kunnen, 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, woningen moeten goed toegankelijk blijven en de verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn. De openbare ruimte buiten de binnenstad is minder schaars. Er is daarom meer ruimte voor tijdelijke uitbreiding van terrassen buiten de binnenstad. 

Vanaf vrijdag 22 mei kunnen horecaondernemers een aanvraag voor uitbreiding doen bij de gemeente: www.utrecht.nl/tijdelijkterras 

Wanneer tijdelijke uitbreiding van de terrasruimte is goedgekeurd, zullen op de gehele terrasruimte niet méér stoelen of tafels worden geplaatst dan op de oorspronkelijk vergunde en regulier geplaatste terrassen. Het gaat om de tijdelijke herverdeling - en niet de herinrichting - van de openbare ruimte.

Het is nodig om samen met organisaties, ondernemers en bewoners te gaan ervaren wat werkt, en bij te kunnen sturen wanneer nodig. Dit kunnen we alleen samen; het vraagt om solidariteit tussen en binnen alle betrokkene partijen. Want ook al is de ruimte op dit moment beperkt, Utrecht blijft een stad waar ruimte voor iedereen moet zijn.   

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht