Vier samenwerkende partijen werken plan uit voor energie in Rijnenburg

Vier samenwerkende partijen zijn door de gemeente Utrecht geselecteerd als initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop. Het ingediende plan voldoet aan het uitnodigingskader dat in juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het consortium kan het plan nu gaan uitwerken en eventueel uitbreiden. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst eind 2022 starten.

Het uitnodigingskader biedt geen ruimte voor een tweede initiatiefnemer voor windmolens. Wel kunnen initiatiefnemers tot 19 mei plannen indienen voor zonnevelden. Voor de Nedereindse Plas hebben meer partijen een voorstel ingediend voor 20 hectare zonnevelden. De gemeente bepaalt de komende maanden welke partij hiervoor in aanmerking komt en tegen welke voorwaarden. Ook provincie, recreatieschap, waterschap, en de aangrenzende gemeenten Nieuwegein en IJsselstein worden hierbij betrokken.

Omwonenden profiteren mee
Er zijn vier samenwerkende partijen. Energiecoöperatie Rijne Energie werkt samen met energiecoöperatie De Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar. Rijne Energie zorgt ervoor dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens en zonnevelden. Op die manier profiteren omwonenden mee van de winst. Het consortium heeft op dit moment concreet zicht op plekken voor drie windmolens en zeven hectare zonnevelden. Zo mogelijk maken zij het plan groter. De komende tijd werken zij alles verder uit.

De plannen voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zijn onderdeel van de zogeheten Regionale Energiestrategie van de regionale U16-gemeenten (RES U16). Hierin staat hoeveel duurzame energie de regio Utrecht op kan wekken tot 2030. Meer informatie over het plan voor het energielandschap en de voorwaarden waaronder initiatiefnemers zich kunnen inschrijven, is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht