Vijf kinderopvangorganisaties nemen voorschoolse educatie over van Spelenderwijs

In Utrecht zitten 2.000 kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar op de voorschool. Daar verbeteren zij hun taalvaardigheid, concentratievermogen en werken ze aan een grotere woordenschat. Kinderopvangorganisaties Koko, Blos, Kind & Co, Ludens en Samen Kinderopvang gaan vanaf 1 januari 2020 de voorschoolse educatie aanbieden in Utrecht. Zij nemen gezamenlijk de 65 locaties en het personeel van de huidige aanbieder Spelenderwijs over. Hiermee geeft Utrecht uitvoering aan de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Ook kunnen kinderen die baat hebben bij de voorschool 16 uur in plaats van 10 uur naar school. Het bedrag dat ouders gaan betalen wordt inkomensafhankelijk. Ouders die werken kunnen een gedeelte terugvragen via kinderopvangtoeslag. Ouders zonder werk worden gecompenseerd door de gemeente.

Utrecht vindt het belangrijk dat kinderen een goede start kunnen maken. Uit onderzoek is bekend dat de eerste zes jaar cruciaal zijn voor de verdere schoolloopbaan en de kansen voor kinderen. Wethouder Anke Klein (Onderwijs): “We zijn blij dat het gelukt is om de voorschool toegankelijk te blijven houden voor de gehele stad. Door de wetswijziging is er een open speelveld ontstaan met meerdere ervaren partijen, waardoor kennis en kwaliteit gewaarborgd blijft. We gaan heel goed in de gaten houden of de kwaliteit en het bereik net zo hoog blijft als deze nu is”.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht