Voeren van dieren in Utrecht alleen nog toegestaan op aangewezen plekken

Het voeren van dieren mag in Utrecht alleen nog op plekken die het college aanwijst. Op andere openbare plaatsen en wateren mogen mensen de dieren niet meer voeren. Dit besloot de gemeenteraad gisteren tijdens de behandeling van de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het voederverbod draagt bij aan een schone en gezonde stad, voor mensen en dieren. Het overmatig voeren van dieren is niet goed voor de dieren. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven in de openbare ruimte ook overlastgevende plaagdieren aan. Dit wil de gemeente zo veel mogelijk voorkomen. Naast het voederverbod, gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden om oud voedsel in te zamelen, zodat dit opnieuw kan worden gebruikt en voedselverspilling wordt tegengegaan.

Aanwijsplekken voor voeren van dieren
Het college krijgt de bevoegdheid om plekken aan te wijzen in de openbare ruimte waar het voeren van dieren wordt toegestaan. Dit zullen plekken zijn, die geschikt worden bevonden voor het recreatief voeren van dieren. Het voederverbod treedt niet direct in. Dit gebeurt 5 weken na bekendmaking op www.overheid.nl.

Andere uitzonderingen
Het voeren van dieren op privéterrein valt niet onder het verbod. Denk aan het ophangen van vetbollen of pindaslingers in de eigen achtertuin. Het verbod geldt ook niet voor personen die dieren voeren of bijvoeren in opdracht van de beheerder van de openbare plaats of het openbaar water en voor personen die de sportvisserij beoefenen en in het bezit zijn van een daartoe bestemde en geldige VISpas.

Communicatie en handhaving
De handhaving van het voederverbod richt zich op plekken waar er sprake is van overlast. Daarbij ligt de nadruk op informeren en waarschuwen. Als dat allemaal niet helpt, gaan handhavers optreden. Ook zet de gemeente in op communicatie, zoals de plaatsing van verbods- en informatieborden bij probleemlocaties. Ook wordt het waarom van het voederverbod, de gevolgen van het overmatig voeren van dieren, nadrukkelijk meegenomen in het vervolg van de campagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’. Deze campagne startte in mei 2020 en gaat de komende maanden weer lopen.

Aanpak plaagdierbeheersing: ratten
Eind 2019 presenteerde de gemeente een nieuwe, aanpak plaagdierbeheersing: ratten. Met deze aanpak wordt samen met partners ingezet op het zogenoemde ‘Integrated Pest Management’ (IPM). Hierbij staat preventie centraal, het wegnemen van voedselbronnen, en onderkomens van ratten. Een voederverbod past binnen deze preventieve aanpak.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht