Voorstel nieuwe regels en aanpassingen in APV

Het Utrechtse college legt een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor aan de gemeenteraad. Het oplaten van ballonnen is in deze APV niet meer toegestaan, het verbod op stoepkrijt verdwijnt en het wordt makkelijker voor bewoners om buurtfeesten te organiseren.

Naar aanleiding van zowel landelijke regelgeving als ontwikkelingen in de stad worden de APV-regels regelmatig en in ieder geval aan het begin van een iedere nieuwe raadsperiode herzien. Zo wordt voorgesteld de burgemeester meer bevoegdheden te geven om op te treden tegen woonoverlast. Daarnaast gaat voor bepaalde vechtsportevenementen een vergunningplicht gelden. Afgelopen zomer werden vragen gesteld over boetes voor stoepkrijten. Dit verbod verdwijnt in de voorgestelde aanpassingen in de APV.
 
De APV bevat regels die voor iedereen in de stad gelden. De huidige regels zijn te vinden op de volgende website: www.utrecht.nl/apv. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over het voorstel voor de nieuwe regels en aanpassingen in de APV.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht