Voorstel om naam ‘De Uithof’ te veranderen in ‘Utrecht Science Park’

Het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht wil de naam van het gebied ‘De Uithof’ officieel laten wijzigen in ‘Utrecht Science Park’. Dit voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die er een besluit over zal nemen. Deze naam past beter bij de (internationale) uitstraling van het gebied en maakt meteen duidelijk om welk type gebied het gaat. Op allerlei uitingen wordt de naam Utrecht Science Park al gebruikt. Als de Gemeenteraad instemt met het voorstel wordt alle bewegwijzering hierop aangepast.

Op het Utrecht Science Park zijn de laatste jaren toonaangevende research- en developmentbedrijven en kennisinstellingen gevestigd, zoals Danone Nutricia Research en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Vooral het laatste decennium is De Uithof uitgegroeid tot een gebied waar onderwijs en wetenschap samen optrekken met hoogwaardige zorg en bedrijven. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, gezondheidszorg en research- en developmentbedrijven werken er samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.

Door deze ontwikkelingen is het gebied het hart geworden van een van de meest competitieve regio’s van Europa en is het nu het grootste Science Park van Nederland. De (internationale) uitstraling van het gebied vraagt om een passende naam die bijdraagt aan de lobby- en acquisitiekracht en de concurrentiepositie van het gebied voor de stad en de regio.

Gebiedspartners en regio positief
De grote instellingen in het gebied zoals de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht en stichting Utrecht Science Park, dringen al langer aan op deze naamswijziging. Andere kennis- en zorginstellingen zoals het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hubrecht- en Westerdijk-instituut en bedrijven zoals Danone Nutricia Research, Genmab, Merus en GenDX hebben het belang van het doorvoeren van deze naamswijziging onderstreept.  Ook SSH, de eigenaar van de 2600 studentenwoningen op het Utrecht Science Park, steunt de naamswijziging, evenals de Provincie Utrecht en de omliggende gemeentes De Bilt, Bunnik, Zeist, Houten en Nieuwegein, de Economic Board Utrecht (EBU) en het RIVM.

Herkomst naam De Uithof
Tot de jaren ’60 heette het gebied de Johannapolder. Sinds de vestiging van de Universiteit in het gebied is de naam De Uithof eraan verbonden. Dat is nu ruim 55 jaar. Deze naam komt van de boerderij De Uithof, gelegen aan de huidige Toulouselaan. Deze boerderij bestaat nog steeds en is in gebruik als kinderdagverblijf.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht