Voorstraat-Wittevrouwenstraat: meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Het college heeft hiervoor de plannen vastgesteld. Fietsers en auto’s gaan over dezelfde rijbaan rijden, het aparte fietspad verdwijnt, het trottoir wordt minimaal 2,5 meter breed en de bus krijgt een andere route. Ook komen er meer fietsparkeerplekken, minder autoparkeerplaatsen en komt er meer groen. Het ontwerp is in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tot stand gekomen. De start van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2019.

 

Uit gebruikersonderzoek en diverse bijeenkomsten bleek dat de meeste bewoners, ondernemers, andere betrokkenen en de gemeente het op hoofdlijnen eens zijn over het ontwerp. Iedereen wil meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers en makkelijker oversteken. In de plannen komt dit terug door vermindering van de hoeveelheid doorgaand autoverkeer, bussen en vrachtwagens. Meer ruimte voor winkelen en verblijven was een andere wens van betrokkenen. Dit komt terug in de bredere trottoirs en meer groen, waarmee deze straten in de binnenstad een aantrekkelijker plek worden.

Fietsstraat met rood asfalt
De Voorstraat en Wittevrouwenstraat worden een fietsstraat met rood asfalt, waarbij het verkeer voorrang heeft op de zijstraten. De straten zijn onderdeel van de hoofdfietsroute, herkenbaar aan het rode asfalt. Dit sluit aan bij de ambitie om Utrecht fietsstad nummer 1 van de wereld te maken. Ook komen er meer fietsparkeerplekken. Daarnaast is deze maand voor buurtbewoners en werknemers een buurtstalling op het Jansveld geopend met 120 plekken. Bezoekers kunnen volgend jaar hun fiets ook kwijt in de nieuwe fietsenstalling onder het oude postkantoor op de Neude.

Uitwerking ontwerp
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden tot 28 januari reageren op het Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp. Hierin staan de voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen en het ontwerp zelf. Er zijn 82 reacties binnengekomen. Op basis van deze reacties gaat de gemeente extra aandacht besteden aan parkeren, enkele verkeersmaatregelen en veilige routes voor mensen met een beperking.

De komende maanden gaat de gemeente samen met belanghebbenden het ontwerp verder uitwerken. Tijdens één of meer bijeenkomsten komt onder meer de invulling van de zogenoemde functiestrook aan bod. Er wordt dan besproken waar functies als fietsparkeren, autoparkeren, laden/lossen, terrassen en groen het best tot hun recht komen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht