nieuwsbericht gemeente Utrecht

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat de sluiting van restaurant Waku Waku op het Vredenburg gerechtvaardigd is. Het restaurant werd maandag jl. door de burgemeester gesloten omdat er bewust geen controle plaatsvond op het corona toegangsbewijs.

Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Deze voorlopige uitspraak bekrachtigt dat we als Gemeente Utrecht terecht hebben gehandhaafd volgens de landelijke regelgeving. Ik ben mij ervan bewust dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden ingrijpend zijn. Ze zijn er in het belang van ons allemaal en we moeten ons eraan houden’.


Restaurant is en blijft gesloten
Het restaurant bleef de afgelopen dagen gesloten voor gasten die volgens de landelijke regelgeving moeten worden gecheckt op het corona toegangsbewijs. Het pand is nog toegankelijk voor de eigenaar en personeel. 


Demonstreren 
Demonstreren is een grondrecht dat de gemeente Utrecht volop faciliteert. De burgemeester heeft gisteren in afstemming met de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) besloten dat demonstratieve uitingen voor het restaurant niet zijn toegestaan in verband met de (verkeers-) veiligheid, impact op de omgeving en risico’s op verstoringen van de openbare orde. Daarom is een andere plek aangewezen voor de demonstratie; te weten het Jaarbeursplein.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht