Voorzieningenrechter beslist: verplaatsing demonstratie terecht

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de verplaatsing van een demonstratie voor het gesloten restaurant Waku Waku terecht is. De burgemeester besloot woensdag dat demonstranten op het Jaarbeursplein moeten demonstreren in plaats van op het Vredenburg, waar het leidde tot verkeersonveilige situaties, veel impact op de omgeving en risico op verstoring van de openbare orde.

Het demonstratierecht wordt in Utrecht maximaal gefaciliteerd, in 2020 vonden ruim 400 demonstraties plaats in de stad. Burgemeester Dijksma: ‘De voorlopige uitspraak bevestigt dat de verplaatsing naar het Jaarbeursplein enerzijds recht doet aan het grondrecht om te demonstreren en anderzijds noodzakelijk is toe te zien op de verkeersveiligheid, impact op de omgeving en handhaven van de openbare orde.’


Demonstreren voor Waku Waku was sinds woensdag niet meer toegestaan en dit blijft na de uitspraak van de voorzieningenrechter dus van kracht. Mensen die toch demonstreren voor Waku Waku worden gewezen op het feit dat de demonstratie is verplaatst. Als ze hier geen gehoor aan willen geven, zal de politie handhaven.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht