Vuurwerkinleveractie: Nu vuurwerk inleveren is geen boete of strafblad krijgen

Na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod is het bezit van verschillende vuurwerksoorten illegaal. Ook het thuis bewaren is niet meer toegestaan door dit landelijke verbod, ook al is dit vuurwerk eerder legaal aangeschaft. Bezit kan beboet worden en zelfs een strafblad opleveren. Daarom vinden de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht het belangrijk dat iedereen hun vuurwerk tot 25 kilo kan inleveren, zonder consequenties. De gemeenten zorgen, samen met specialistische bedrijven, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.

Inleverlocaties
De inleveractie vindt per gemeente op verschillende dagen en locaties plaats. In Rotterdam wordt gestart op 22 december, in Utrecht op woensdag 23 december, in Amsterdam op donderdag 24 december en in Den Haag op 28 december.

Utrecht:
Woensdag 23 december
10.00-13.00 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)
15.00-17.00 Afvalscheidingsstation Lunetten

Donderdag 24 december
10.00-12.30 Afvalscheidingsstation Tractieweg (Bedrijventerrein Cartesiusweg)
13.30-15.30 Afvalscheidingsstation De Stits Leidsche Rijn Vleuten – De Meern

Veilige afvoer
Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden. Ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt. Uiteraard gebeurt dit op een zorgvuldige en veilige wijze. Vanwege veiligheidsaspecten vragen de gemeente iedereen lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een inleverlocatie te komen.
 
Straffeloos
Het inleveren van het consumentenvuurwerk of ander illegaal vuurwerk kan straffeloos in het kader van de pardonregeling, zoals door ministerie van J&V eerder vandaag is gecommuniceerd.

Vuurwerkverbod
In Rotterdam was al eerder in 2020 een afsteekverbod voor consumentenwerk opgenomen in de APV. Door de druk van het coronavirus op de zorg heeft het kabinet onlangs besloten een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod in te stellen per 1 december, voor het afsteken, de verkoop, het bezit en het vervoer van vuurwerk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht