Warmtenet of warmtepomp voor aardgasvrij Overvecht-Noord

Een warmtenet en warmtepomp zijn de twee meest voor de hand liggende oplossingen om de woningen en gebouwen in Overvecht-Noord aardgasvrij te verwarmen. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen voor de wijk die in 2030 aardgasvrij moet zijn. Een warmtenet blijkt op basis van de totale kosten voor het grootste deel van de wijk de beste oplossing. In een klein deel van de wijk is een warmtepomp eveneens een optie.

“De overstap moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Het komende halfjaar onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen straks niet meer gaan betalen dan dat ze op dat moment zouden betalen voor aardgas. Pas als we dat weten, gaan we verder met de volgende stappen.”

Praat mee
Ondertussen wil de gemeente van inwoners en ondernemers uit Overvecht-Noord weten wat zij van de voorgestelde oplossing voor hun eigen woning of gebouw vinden. Zij ontvangen een brief met een uitnodiging voor een onderzoek. Ook woningbouwcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex, netbeheerder Stedin en energiecoöperatie Energie-U werken mee aan de plannen voor een aardgasvrij Overvecht-Noord.

Komende zomer moet er een concreter voorstel liggen. In dit voorstel zijn de twee voor de hand liggende oplossingen (warmtenet en warmtepomp) verder onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid. Op dit voorstel kan iedereen opnieuw reageren. Als duidelijk is dat de overstap naar aardgasvrij verwarmen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is, wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad voor een definitief besluit.

Aardgasvrij Utrecht
Overvecht-Noord is de eerste wijk in Utrecht die overstapt naar een duurzame manier van verwarmen. Dit draagt bij aan klimaatvriendelijke stad. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: woningen en gebouwen isoleren om energie te besparen, alle elektra en warmte duurzaam opwekken en buurt voor buurt de overstap maken naar het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen. Utrecht werkt deze aanpak uit in de zogeheten Transitievisie Warmte. Deze beschrijft op hoofdlijnen hoe de stad buurt voor buurt en stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij wordt. De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte in 2021 vast.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen en oplossingen voor Overvecht-Noord op www.utrecht.nl/overvechtaardgasvrij.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht