Welcome Center voor internationale inwoners

In het Stadskantoor in Utrecht opent begin 2019 een regionaal International Welcome Center om de groeiende groep internationale bewoners van de regio Utrecht beter van dienst te kunnen zijn. Het International Welcome Center Utrecht Region vervangt het huidige Expat Center en zal veel vaker open zijn. De wethouders economische zaken van Utrecht en Amersfoort, de gedeputeerde van de provincie Utrecht en de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht ondertekenden het besluit woensdag.

Het uitbreiden van de openingstijden is mogelijk dankzij de samenwerking met regionale partners. Het huidige Expat Center kampt met oplopende wachttijden vanwege een toenemend aantal internationale werknemers. Om het aanbod beter op elkaar af te stemmen wordt nauw samengewerkt met ACCESS, International Talent Community en Utrecht Marketing. Internationale inwoners kunnen straks in één bezoek en op één herkenbare plek de benodigde formaliteiten afhandelen met IND en burgerzaken. Daarnaast kunnen ze informatie krijgen over bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs en zorg in de regio.

De Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) is verheugd met de komst van het Welcome Center. "Dit is het resultaat van een mooie samenwerking in de regio," zegt hij. "Ik vind het belangrijk dat we hierin samen optreden, omdat we ook in de toekomst steeds meer internationale bezoekers, bedrijven en inwoners krijgen."

Jaarlijks 7 procent groei
De laatste jaren vestigen zich steeds meer internationale bedrijven in Nederland en nemen steeds meer bedrijven internationaal talent aan. De regio Utrecht vormt daarop geen uitzondering. Uit recent onderzoek in opdracht van de Economic Board Utrecht blijkt dat het aantal internationale inwoners dat zich tot 2030 in onze regio vestigt jaarlijks met 7 procent zal toenemen. De groep internationale werknemers bestaat voor 70 procent uit arbeidsmigranten en 30 procent uit kenniswerkers. Het aantal internationale studenten is de laatste jaren gestegen tot 3700.

De stad Utrecht alleen al telt momenteel 166 buitenlandse nationaliteiten. Al deze mensen hebben met elkaar gemeen dat ze in een ander land moeten aarden en daarbij praktische, sociale en mentale obstakels tegenkomen. Door de naamswijziging, de uitbreiding van de openingstijden en de herkenbaardere locatie in het Stadskantoor, wordt het International Welcome Center voor een bredere internationale doelgroep in de regio toegankelijk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht