Werkbeweging: tweeduizend Utrechters aan het werk

Utrecht presenteert vandaag de plannen om mensen die langer in de bijstand zitten naar werk te bewegen. Met ‘Werkbeweging’ helpt de gemeente tweeduizend Utrechters extra richting werk en scholing. Vaker persoonlijke aandacht en meer maatwerk, meer passende banen en het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt zijn belangrijke uitgangspunten voor de plannen.

Wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) presenteert de plannen vandaag tijdens een werkcontactdag. Dezelfde ochtend gaan werkzoekenden in gesprek met werkmatchers en werkgevers. Ook tekent de gemeente samen met UMC Utrecht een overeenkomst waarin zij de intentie uitspreken om passende banen te bieden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
“Het aantal banen in de stad groeit. Veel Utrechters uit de bijstand vinden al werk of maken een stap in die richting. Voor het eerst in jaren daalde het aantal huishoudens in de bijstand tot onder de 10.000. Daar zijn we trots op als stad.”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). “Maar we zijn er nog niet. We zien nu een groep Utrechters die al langer in de bijstand zit en moeilijk aan de slag komt”. Werkbeweging richt zich op deze groep waarvoor de stap naar werk groter is.
 
Drie actielijnen
Met vaker persoonlijk contact en meer maatwerk krijgen werkzoekenden een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, een vertrouwd gezicht. Door meer samen te werken met werkgevers uit de stad wil Utrecht meer passende banen voor de doelgroep creëren. Eén van de acties is het stimuleren van deeltijdbanen in de stad, bijvoorbeeld onder schooltijd. De ervaring leert dat dit voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders met afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke eerste stap is. Tot slot wordt er een aanpak ontwikkeld om vooroordelen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hierbij wil Utrecht een akkoord sluiten met grote werkgevers uit de stad.
 
Totstandkoming plannen
Belangenorganisaties, ondernemers, werkzoekenden en betrokken Utrechters werkten mee aan het plan. Via flitspeilingen op sociale media en in gesprek tijdens verschillende bijeenkomsten dachten zij mee over de plannen. De doelstelling om tweeduizend Utrechters uit de bijstand te helpen komt bovenop de jaarlijkse uitstroom van 1450. Het college trekt de komende 2,5 jaar vijf miljoen euro hiervoor uit.
 
Het college stuurt de actieagenda Werkbeweging vandaag naar de gemeenteraad ter vaststelling.
 
Meer informatie over het plan staat op de website www.utrecht.nl/werkbeweging.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht