Werkwijze Plan Einstein ook bij AZC Joseph Haydnlaan

De gemeente Utrecht en het COA gaan onderzoeken hoe ze de werkwijze van Plan Einstein ook op het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan kunnen invoeren. Daar is op hoofdlijnen overeenstemming over bereikt. Het streven is om eind 2018 te starten met de aanpak, waarbij de mensen in het AZC vanaf dag één geactiveerd worden of hun toekomst nu in Nederland ligt of niet.

Plan Einstein is een gecombineerde woonvorm waarbij jongeren een gemeenschap vormen met asielzoekers. Asielzoekers worden gestimuleerd om vanaf dag één actief te zijn, samen met buurtbewoners. Er is positieve ervaring opgedaan met cursussen ondernemerschap, zakelijk Engels en vrijwillige activiteiten in de buurt en met de buurt.

Samen leven, leren en werken
Wethouder Kees Diepeveen: “Door samen te leven, te leren en te werken, stimuleren asielzoekers en buurtbewoners elkaar om zichzelf en de ander verder te ontwikkelen. Het AZC in Overvecht sluit november dit jaar. We willen de geleerde lessen graag gebruiken om ons vluchtelingenbeleid nog verder te ontwikkelen.”

Breder aanbod
Het plan is om op de Joseph Haydnlaan een breder aanbod voor asielzoekers en buurtbewoners mogelijk te maken. Naast vrijwillige activiteiten op het gebied van ontmoeting en sport komt er ruimte voor sociaal culturele en persoonlijke ontwikkeling. Te denken valt aan individuele coaching, vakopleidingen en pre-inburgering. Ook bestaat het idee om asielzoekers met een groep jongeren samen te laten wonen. De gemeente Utrecht en COA willen hiermee structureel een doorgaande lijn van huisvesting en integratie in Utrecht realiseren. Omdat de locaties erg van elkaar verschillen zal goed onderzocht moeten worden wat haalbaar is.
 
Plan Einstein 2.0
COA-bestuurder Janet Helder: “Plan Einstein geeft uitwerking aan de visie van het COA om op een vernieuwende manier om te gaan met integratie en participatie. Asielzoekers werken aan hun toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst als hun verblijfsaanvraag wordt afgewezen.”

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht