Wijkaanpak Samen voor Overvecht krijgt 3 ton van VSBfonds

VSBfonds steunt de wijkaanpak Samen voor Overvecht met een donatie van drie ton. Die bijdrage gaat naar het versterken van perspectief voor de jeugd. Dat is een van de ambities van de wijkaanpak. ,”De jeugd is cruciaal bij de verdere opbouw van de wijk. Ze verdient de aandacht en deze extra investering. Deze bijdrage laat opnieuw zien dat er vertrouwen is in de aanpak voor de wijk”, zegt wethouder Kees Diepeveen.

Veel jeugd
Overvecht kent relatief veel jeugd en het aandeel in de totale bevolking van de wijk is groeiende. De noodzaak om juist nu in deze tijd, met de effecten van de coronacrisis, extra te investeren in deze doelgroep is dan ook groot. Diepeveen: ,”Dit is echt hét moment om nu en komende jaren verder door te pakken in Overvecht. Met de steun die nu van alle kanten komt voor de verbetering van deze wijk kan dat ook. Dat is mooi en vooral ook hard nodig, want alleen door er samen langjarig op in te zetten helpen we de wijk en haar bewoners echt vooruit.”

De bijdrage van VSBfonds komt ten goede aan verschillende projecten van Samen voor Overvecht, zoals het verbeteren van taalvaardigheid van kinderen en ‘Big Brother, Big Sister’. Dit is een mentorprogramma voor de ondersteuning van kinderen die in armoede opgroeien. De mentoren spreken minimaal een jaar lang eenmaal per week af met een kind of jongere om een activiteit te ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat zij hierdoor meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn krijgen, hun schoolresultaten verbeteren en hun horizon wordt vergroot. Met het geld va VSBfonds kan Big Brother jaarlijks 10 extra matches maken in Overvecht (nu 65 per jaar).

Wijkaanpak
Samen voor Overvecht is een integrale en gezamenlijke wijkaanpak van bewoners, professionals en de gemeente Utrecht. Met als doel dat Overvecht een wijk is waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht