Willem Dreeslaan 55: van kantoorpand naar appartementencomplex

In Lauwerecht (wijk Noordoost) wordt aan de Willem Dreeslaan een kantoorpand omgevormd tot een wooncomplex met commerciële ruimten op de begane grond. Er komen 62 appartementen, waarvan 20 in de sociale huur en 42 in het middenhuur-segment (mogelijk betaalbare koop) met oppervlakten tussen de 50m² en 75m². Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de bouwenvelop vastgesteld. Daarin staan de wensen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het pand.

De verdeling van het type woningen is 35% sociale huur en 65% middenhuur en draagt daarmee bij aan de gewenste toename van het aantal betaalbare huurwoningen in de wijk Noordoost. De Utrechtse Woonvisie vraagt om een betere menging van verschillende prijsklasse woningen, waarmee een doorstroom vanuit sociale huurwoningen wordt gestimuleerd. Verder komen op de begane grond diverse commerciële ruimten, die zorgen voor een goede mix tussen wonen en werken.

Samen met de buurt
De inhoud van de bouwenvelop is samen met de buurt tot stand gekomen. Tijdens diverse informatiebijeenkomsten en klankbordsessies, is belangrijke input opgehaald die de ontwikkelaar Wonam heeft gebruikt om een nog beter plan te maken. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimte Ontwikkeling) is zeer te spreken over de plannen van Wonam: “Het omvormen van een kantoorpand naar een wooncomplex is niet altijd even gemakkelijk. Maar Wonam is er in geslaagd om een manier te vinden die passend is bij het gebouw zelf, de buurt en de ambities die wij in Utrecht hebben als het gaat om wonen, klimaatadaptatie en duurzaamheid.”
Zo wordt de nieuwe gevel van het gebouw teruggeplaatst om een oude plataan te sparen. In het plan wordt veel groen rondom het perceel toegevoegd, bestaande plantvakken worden verbeterd, er komen groene gevel-delen en het dak wordt vergroend.

Natuurinclusief
Op verzoek van omwonenden wordt er natuurinclusief gebouwd. Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij het complex zo wordt gebouwd en ingericht, dat het een positieve bijdrage levert aan de lokale biodiversiteit. Voor dit complex betekent het dat Wonam bij de ontwikkeling ook 62 ‘woningen’ voor vleermuizen zal realiseren, in de vorm van vleermuiskasten.
Het parkeren van auto’s wordt uit het zicht opgelost met een inpandige garage. De gezamenlijke binnentuin boven de parkeergarage wordt groen ingericht. En in de inpandige fietskelder is rekening gehouden met drie stallingsplekken per appartement, zodat ook bezoekers gemakkelijk hun fiets kunnen parkeren.

Vervolg
De verwachting is dat de omgevingsvergunning begin 2022 kan worden afgegeven zodat in het 3e kwartaal van 2022 een start gemaakt kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht