nieuwsbericht gemeente Utrecht

Vandaag is het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop ter besluitvorming naar de gemeenteraad verstuurd. Hiermee zet de gemeente een belangrijke volgende stap in de realisatie van het eerste windpark binnen de gemeentegrenzen van Utrecht. De raad zal dit plan naar verwachting in het voorjaar behandelen.

In het bestemmingsplan staat een aantal belangrijke voorwaarden. Zo is de afspraak dat de windmolens worden stilgezet als er door de wieken schaduw terecht komt op een woning. Ook geldt er een maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid 's avonds en 's nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder. Uniek is de norm voor zogenaamd momentaan geluid: met geluidsmetingen moet aangetoond worden dat de windmolens op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken. Als dat niet het geval is, kan de gemeente handhavend optreden. 

Omgevingsfonds
De gemeente Utrecht wil dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de energie die de windmolens opwekken. Om dit voor elkaar te krijgen, kunnen belangstellenden lid worden van de energiecoöperatie Rijne Energie en meedoen. Omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding die varieert tussen circa 1.400 en 6.000 euro per jaar. Ook wordt er elk jaar circa 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden. 

Wethouder Lot van Hooijdonk is blij met de volgende stap: ,,Zo komt de bouw van de windmolens in Rijnenburg, en daarmee de opwek van heel veel schone energie voor de stad weer een stukje dichterbij’. Om zoveel mogelijk schone energie op te wekken in en om de stad zijn windmolens hard nodig. Tegelijkertijd moeten we ze zorgvuldig in de omgeving kunnen inpassen én moet de omgeving ook mee kunnen profiteren. Dit is zorgvuldig uitgewerkt in dit plan.” 

Zienswijzen
Omwonenden en belanghebbenden konden vorig jaar zomer reageren op de eerste versie van het bestemmingsplan. Hierop zijn 117 reacties binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot het aangepaste bestemmingsplan dat nu is voorgelegd aan de gemeenteraad. Eén van de aanpassingen is dat er in overleg met Rijkswaterstaat nog nader onderzoek volgt naar de meest oostelijke windmolen vanwege verkeersveiligheid. 

Schone energie
De gemeente Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. Eén van de ambities daarbij is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De vier windmolens in Rijnenburg leveren stroom voor zo’n 27.000 huishoudens. Hiermee draagt de stad haar steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering. 

Meer informatie over het plan is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht