Winnende ideeën prijsvraag 30 km goed idee

De prijsvraag ’30 km, goed idee’ heeft twee winnaars: Plan Burezina en Asfaltbreuk. Wethouder Lot van Hooijdonk maakte de winnende ideeën op 14 april bekend tijdens een digitale bijeenkomst van het Wijkplatform Overvecht.

Volgens de jury is Plan Burezina het winnende idee van de bewoners. Het buurtbewonersoverleg Burezina onderscheidt zich met een breed plan met maatregelen voor wegen en kruisingen. Zij hebben goed nagedacht over de veiligheid van de verschillende weggebruikers. Verkeersdeelnemers kunnen zich vrij eenvoudig aanpassen en zo goed voorbereid zijn op het verkeer. De jury verwacht dat  dit idee vrij gemakkelijk toepasbaar is en ook nog eens goed betaalbaar is.

Asfaltbreuk Overvecht van BVA Verkeersadviezen/buro Hollema is het winnende idee van de bureaus. De jury noemt het idee om letterlijk het asfalt op te breken een origineel uitgangspunt. Dat hier groen voor in de plaats komt sluit goed aan bij het groene karakter van de wijk Overvecht. Een creatief idee dat mooi kan worden uitgewerkt.

De bewonersprijs is een activiteit voor de straat. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de realisering van het winnende idee, samen met de bewoner. De winnaar van de bureaus krijgt een opdracht om zijn idee verder uit te werken, zodat in de loop van 2021 de resultaten op straat zichtbaar zijn. Verder bekijkt de gemeente nog of er ideeën zijn die al toegepast kunnen worden in lopende projecten om de wijk Overvecht verkeersveiliger te maken.

Voorafgaand aan de bijeenkomst beoordeelde de jury de beste ideeën van bureaus en bewoners, en koos de 2 winnaars. Er was veel enthousiasme voor de digitale bijeenkomst. Een aantal bewoners was digitaal aanwezig waaronder de indieners van de ideeën in de laatste ronde. Voor deze digitale vorm was gekozen omdat de informatiemarkt en prijsuitreiking op 13 maart niet door konden gaan vanwege het coronavirus.

De gemeente riep de prijsvraag in november 2019 uit om bewoners en bureaus te laten meedenken over manieren om de snelheid op wegen in Overvecht te verlagen zonder dat wegen helemaal op de schop hoeven. Dit draagt bij aan de ambitie van de wijkaanpak Samen voor Overvecht om een aantrekkelijke, schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving te realiseren. De oproep leverde ruim 100 ideeën op. Hierop is door een team deskundigen een voorselectie gemaakt van ideeën waarop gestemd kon worden door het publiek. Deze stemming telde voor 20 procent mee in de uitslag. De beste vijf ideeën van bewoners en de beste drie ideeën van bureaus zijn vervolgens doorgegaan naar de laatste ronde, de jury-beoordeling. Deze en andere ideeën zijn te zien via www.utrecht.nl/30kmgoedidee.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht