Woondeal Utrecht wil betere investeringscondities voor corporaties

Corporaties in de regio Utrecht kunnen hun woningopgave over 5 jaar niet meer betalen. Daardoor komt de realisatie van betaalbare woningen verder onder druk te staan. Dat is slecht nieuws voor mensen met een smalle beurs. Daarom roepen de woordvoerders van de Woondeal Utrecht - met steun van de Utrechtse corporaties en provincie - het Kabinet op om snel maatregelen te treffen ter verbetering van de investeringscondities voor de corporaties in deze regio.

In opdracht van het ministerie van BZK is onderzocht of corporaties genoeg geld hebben voor de uitvoering van hun taken rond nieuwbouw, sloop, verkoop, verbetering en verduurzaming van woningen in de komende vijftien jaar. De uitkomsten zijn voor de Utrechtse regio zeer zorgelijk. De 20 Utrechtse corporaties lopen over 5 jaar al tegen hun financiële grenzen aan en kunnen dus niet verder investeren.

De woordvoerders van de Woondeal Utrecht (wethouders Kees Diepeveen (Utrecht, Hans Adriani (Nieuwegein) en Dolf Smolenaers (de Bilt)) beamen net als de minister dat baten en lasten van corporaties niet meer in balans zijn. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat overbelasting van corporaties met de verhuurderheffing en de ATAD ten gunste van de staatskas niet langer houdbaar is en dat corporaties onredelijk veel belasting betalen.

Met onder meer de bouw van bijna 40.000 sociale huurwoningen tot 2035 heeft de regio Utrecht relatief gezien de grootste opgave in het land. ,,De wooncrisis lossen wij vooral op door te bouwen. Voldoende sociale huur- en middenhuurwoningen zijn hierbij broodnodig. Zonder aanvullende maatregelen kunnen corporaties die niet realiseren, terwijl ze van groot belang zijn voor mensen met vitale beroepen zoals verpleegkundigen en leraren. Wij doen wat we kunnen, maar de landelijke politiek moet hier snel in actie komen. De verhuurderheffing is dan de belangrijkste ‘knop’ om aan te draaien. Het Rijk moet zorgen dat er geen rem zit op de mogelijkheden van de corporaties, anders vallen de investeringen in woningen stil. Dat is zonde, omdat er hard is gewerkt aan nieuwe locaties waar kan worden gebouwd”, aldus de woordvoerders.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht