Woonvisie: betaalbaar wonen, gemengde wijken en betere doorstroming

Utrecht gaat de komende jaren meer en sneller woningen bouwen en wil hierbij zorgen voor gemengde wijken met een gevarieerd woningaanbod. Verder neemt het college maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden, doorstroming te bevorderen en kwetsbare groepen sneller aan een woning te helpen. Deze speerpunten staan in de nieuwe woonvisie 'Utrecht beter in Balans' die het college vrijdag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Aanleiding voor de nieuwe woonvisie is de huidige krapte op de woningmarkt en de groei van het aantal inwoners van Utrecht van 350.000 nu naar 450.000 in 2040. De woonvisie geeft de koers en ambities aan voor het Utrechts woonbeleid. De groei wordt aangegrepen om de stad nog aantrekkelijker te maken. Hiervoor werkt de gemeente actief samen met partners via het sluiten van een Stadsakkoord Wonen: het 'akkoord van Utrecht'. En via de prestatieafspraken met de corporaties. Met de woonvisie en het stadsakkoord ligt er een stevige basis om te zorgen voor een betere balans op de Utrechtse woningmarkt.

Utrecht gaat zich de komende jaren richten op het versnellen en verhogen van de bouwproductie. Kees Diepeveen, wethouder wonen: "We zien we dat er naast de behoefte aan meer starterswoningen vooral een tekort is aan woningen voor de middeninkomens. Het is dan ook van belang om betaalbare woningen toe te voegen. In 2040 willen we dat 35 procent van de woningen sociale huur is en 25 procent middenhuur en goedkope en betaalbare koop."

Wethouder Klaas Verschuure (ruimtelijke ontwikkeling) vult aan: "De urgentie is hoog en we staan voor een stevige bouwopgave voor woningen. Die verantwoordelijkheid pakken we samen met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars op."

Mix en doorstroming
Om eenzijdigheid te voorkomen, wil het college toe naar wijken met een mix van woningen. Dat kan onder meer door samenwerking tussen woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Zo willen BPD en Mitros bij de Camera Obscuradreef in Overvecht middeldure woningen bouwen en de sociale huurwoningen die hierdoor verdwijnen elders in de stad terugbouwen.

Ook moet de doorstroming beter. Meer middenhuurwoningen bouwen draagt hieraan bij. Bovendien geeft de woonvisie de kaders voor afspraken met corporaties en markt, waarmee bijvoorbeeld huurders uit een corporatiewoning voorrang krijgen op een middenhuurwoning. Zo worden verhuisbewegingen gestimuleerd en scheefwonen ingeperkt.

Verder wil de gemeente een passend woningaanbod binnen redelijke termijn voor alle inwoners van Utrecht, ook voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Corporaties en zorgaanbieders gaan 385 woningen per jaar reserveren om de wachtlijsten voor kwetsbare groepen weg te werken en een nieuwe te voorkomen. Tot slot geeft de woonvisie ambities weer op het vlak van duurzaamheid voor nieuwe en bestaande woningen.

De woonvisie is hier te lezen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht