nieuwsbericht gemeente Utrecht

De zorg verplaatst zich, niet het kind. Met dit uitgangspunt vernieuwen 16 Utrechtse gemeenten samen met Yeph vanaf 1 april aanstaande de zeer specialistische jeugdhulp. Deze zorg, de zogenaamde ‘essentiële functies’ is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met (zeer) complexe problemen. Vanaf 1 april aanstaande is er een expertiseteam dat in alle gemeenten mee kan denken met de hulpverleners van deze kinderen en gezinnen. Zo houden meer kinderen hun eigen hulpverlener en kunnen er meer kinderen thuis blijven wonen. Voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, wordt de zorg meer op maat. Yeph is een combinatie van de huidige aanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. De zorgcontinuïteit is hiermee geborgd.

De specialistische zorg van Yeph is voor kinderen en jongeren met complexe problemen van wie de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is. Deze expertise wordt zoveel mogelijk ingezet in het (pleeg)gezin waar het kind woont. Wanneer dit niet haalbaar is, heeft Yeph (behandel)plekken waar kinderen tijdelijk kunnen wonen, ook gesloten als dit nodig is. In 2019 werd deze vorm van specialistische jeugdhulp aan zo’n 235 kinderen en jongeren uit de 16 gemeenten geboden.

Expertiseteam in de regio
De 16 samenwerkende gemeenten willen zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment en op maat wordt ingezet. Daarom komt er een expertiseteam dat in de regio kan meedenken met de hulpverleners die al betrokken zijn bij een gezin, zoals professionals van de lokale teams (buurtteams), van Samen Veilig Midden-Nederland of andere zorgaanbieders. Het expertiseteam kan het gezin en de hulpverlener helpen in het bepalen wat nodig is in situaties met complexe problemen. Het team kan de eigen hulpverlener eventueel tijdelijk ondersteunen, zodat het gezin een vertrouwd gezicht houdt. Dit sluit aan bij de oproep van Het Vergeten Kind om het wisselen van hulpverleners te stoppen.

Uithuisplaatsingen en doorplaatsingen voorkomen
Met het goed inzetten van specialistische expertise op de plek waar het kind woont, willen de samenwerkende gemeenten voorkomen dat plaatsing in een kliniek of instelling nodig is. De zorg verplaatst, en niet het kind. Als er toch verblijf in een behandelvoorziening nodig is, willen de gemeenten dat kinderen zich gesteund en veilig voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ouders, eerdere hulpverleners en anderen die voor de jongeren belangrijk zijn blijven maximaal betrokken.

Nieuw samenwerkingsverband: Yeph
De vier Utrechtse jeugdhulpregio’s waarbinnen de 16 samenwerkende gemeenten vallen, hebben samen een aanbesteding gedaan. De inhoud hebben zij samen vormgegeven in gesprekken met ouders/ jongeren, de aanbieders en andere belanghebbenden. De uitkomst van de aanbesteding is nu bekend. De vier jeugdregio’s sluiten gezamenlijk een overeenkomst met Yeph; een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Zij zijn ook de huidige aanbieders. Voor de kinderen en jongeren uit de Utrechtse jeugdregio’s die nu zorg ontvangen van een van deze organisaties, verandert er niets. Het contract met Yeph gaat in op 1 april 2020 en is een langdurige samenwerking van in principe 9 jaar.

Door deze zeer specialistische zorg samen te organiseren, zorgen de regio's ervoor dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

16 gemeenten
Onder de 4 Utrechtse jeugdregio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht vallen 16 gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht