Zomerschool Utrecht succesvol; werken aan corona-achterstanden gaat door

Ongeveer 500 Utrechtse kinderen van 33 verschillende scholen hebben in de afgelopen weken op de Zomerschool achterstanden ingehaald in aanvulling op de periode van onderwijs op afstand. Met een gevarieerd programma op zes locaties in Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland, en Overvecht werden kinderen uitgedaagd op het gebied van taal, creativiteit en talentontwikkeling.

Leerzaam én leuk
Zo waren een rekenspeurtocht, robotspel en toneelles onderdeel van het vierdaagse programma. De Zomerschool was een initiatief van de Utrechtse schoolbesturen en kinderopvang en is gecoördineerd door JINC Utrecht en de Brede School Academie. Naast JINC was er een aantal andere door de gemeente Utrecht gesubsidieerde organisaties bij de zomerschool betrokken. De Zomerschool is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en medewerkers van de betrokken organisaties/talentaanbieders uit de stad. Wethouder Anke Klein (onderwijs): ‘Ik vind het heel knap dat in zo’n korte tijd een educatief én leuk programma uit de grond is gestampt voor peuters en leerlingen die een leerachterstand hadden opgelopen in de periode dat scholen niet fysiek les konden geven vanwege corona. Dat is met dank aan de inzet van heel veel mensen, onder wie veel vrijwilligers, en de goede samenwerking die we in Utrecht hebben. Samen doen we er alles aan om kinderen zo veel mogelijk dezelfde kansen te geven.’


Peuters
Niet alleen voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs was er een Zomerschool. Zo’n 48 peuters uit Utrecht waren de afgelopen weken ’s ochtends al vroeg paraat op een van de drie locaties. Voor hen was een gevarieerd programma gerealiseerd, dat mede mogelijk werd doordat pedagogisch medewerkers bereid en gemotiveerd waren om tijdens hun zomervakantie te komen werken.
Liedjes zingen, voorlezen, waterspelletjes, in de kring, buiten spelen, een bezoekje van een dansdocent: voor de peuters een uitstekende manier om weer in het ritme te komen en de Nederlandse taal te gebruiken. De ouders en peuters waren bijzonder enthousiast over het initiatief en een aantal van hen heeft al aangekondigd dat zij graag weer terug komen bij het vervolg in de kerstvakantie.


Vervolg
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelde geld beschikbaar voor lokale initiatieven om te werken aan corona-achterstanden. Met de zomerschool komt aan deze inspanningen nog geen einde: ook in het nieuwe schooljaar kunnen tientallen kinderen en jongeren rekenen op een vrijwillige taalmentor die, soms online en soms offline, plezier in taal stimuleert. Het 'stadsnetwerk gelijke kansen' dat ontstond in coronatijd en waar vele Utrechters zich voor aanmeldden als vrijwilliger, wordt voortgezet. Ook krijgen 36 leerlingen die beginnen aan de brugklas extra begeleiding van een vrijwillige thuismentor. Zo wordt in Utrecht nog het gehele schooljaar, dat vandaag begint, gewerkt aan het inlopen van corona-achterstanden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht