Nieuws - Pagina 6 van 10

Miljoenentekort voor vernieuwing Noordelijke Randweg

Voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn tientallen miljoenen euro’s extra nodig. Dat blijkt uit de kostenraming van het…

Utrecht wil autoverkeer begrenzen om leefbaarheid te verbeteren

Utrecht gaat de leefbaarheid van het noordwestelijk deel van de stad verbeteren door autoverkeer te beperken. Zo wil de gemeente een knip maken op de…

Eerste schatting financiële impact corona op gemeentefinanciën

De gevolgen van het coronavirus hebben hun weerslag op de financiën van de gemeente Utrecht. In de eerste bestuursrapportage die het college van b en…

Plannen Lombokplein ter inzage

Het Westplein en omgeving worden omgevormd tot het Lombokplein: een plek in het centrum van Utrecht, levendig en groen en goed verbonden met de…

Gemeente Utrecht en partners starten voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast

Vanaf 28 mei start onder de noemer, ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, een publieke voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast in…

Overheidssteun voor Utrechtse culturele instellingen

Een aantal Utrechtse culturele instellingen kan waarschijnlijk rekenen op financiële steun van de overheid vanwege de gevolgen van het coronavirus.…

Plan voor 38 woningen aan Jutfaseweg

Rond de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg komen 38 woningen. Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten van het plan van Mozaïek…

Utrecht verhoogt subsidie voor toegankelijkheid tijdelijk naar 100%

Utrechtse bedrijven en organisaties die werken aan toegankelijkheid kunnen per 20 mei 2020 100% subsidie ontvangen met een maximum van €20.000 per…

Meer dan 800 Utrechtse vrijwilligers actief als taal- en huiswerkmaatje

In Utrecht zijn sinds maart in totaal zo’n 800 vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen met kinderen die extra steun nodig hadden met taal en huiswerk…

Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog een bedrijfsgebouw staat. Hoeveel woningen er…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht