Jobcoachplan maken

Vraagt u subsidie aan voor jobcoaching? Dan vragen wij u een jobcoachplan mee te sturen. Op deze pagina leest u welke informatie u opneemt in het jobcoachplan.

Eigenschappen beschrijven

Beschrijf de eigenschappen van de werknemer, van het werk en van de match tussen de werknemer en het werk.

Eigenschappen werknemer, werk en match tussen werknemer en werk
Eigenschappen werknemerEigenschappen werkMatch tussen werknemer en werk

Krachten: wat kan de werknemer wel of niet aan.

Eisen: wat is nodig op de werkplek, wat moet de werknemer kunnen, welke opleiding en werkervaring zijn nodig.

Trainen of coachen van werknemer is voldoende, of er moet iets extra gebeuren bijvoorbeeld coachen of begeleiden van collega’s en/of leidinggevende.
Kunnen en weten: hoe leert de werknemer, wat zijn de competenties, opleiding en werkervaring, hoe kan de werknemer zich het beste ontwikkelen in het werk.Ontwikkelen en begeleiden: welke mogelijkheden zijn er voor ontwikkelen, doorgroeien, wat is de rol hierbij van collega’s en leidinggevende die begeleiden.

Manier van leren is voldoende, of er moet iets extra gebeuren.

Achtergrond: hoe ziet de thuissituatie en de financiële situatie eruit, wat vinden mensen in zijn omgeving van het werk van de werknemer, wat voor soort werk doen zij.Werkplek: welke contacten, hoe ziet de werkplek eruit, wat zijn de arbeidsomstandigheden, welk type mens werkt in de organisatie.Match tussen de persoonlijke - en werkomgeving, wat vraagt aandacht.
Persoonlijkheid: hoe kijkt de werknemer naar zichzelf, welke gedachten, waarden en normen vindt hij belangrijk, wie is zijn voorbeeld, welke sfeer past goed.Cultuur: waarden en normen, verhoudingen tussen de lagen in de organisatie, communicatie en persoonlijke aandacht.Match in persoonlijkheid van werknemer en cultuur van organisatie, waar is bijsturen nodig, waar kunnen misschien problemen ontstaan.
Wensen en kansen: waar wordt de werknemer enthousiast over, wat wil die vinden in het werk en bereiken.Taken en arbeidsomstandigheden: is de werknemer enthousiast over het werk, geeft het energie, komen de wensen van de werknemer overeen met de mogelijkheden om te ontwikkelen.Match en verschillen tussen wensen en kansen van werknemer én taken en arbeidsomstandigheden in de organisatie.

Belangrijkste doelen in coaching

Zet in het jobcoachplan:

  • Wat de 3 belangrijkste doelen zijn.
  • De activiteiten per doel en hoe de ondersteuning er in de praktijk uitziet.
  • Per doel hoeveel uur ervoor nodig is.
  • Wanneer een doel is bereikt (maand + jaar).

Begeleiding op de werkvloer

Zet in het jobcoachplan:

  • Met welke activiteiten de werkgever zorgt voor:
    • Een passende werkplek
    • Een passend werkklimaat voor de werknemer
  • Welke afspraken gemaakt zijn over het coachen van de begeleider.

Hebt u vragen over het jobcoachplan?

Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Wilt u subsidie aanvragen voor jobcoaching?

Kijk dan op Jobcoaching en begeleiding, subsidie aanvragen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie