Ondersteuning als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst die moeite heeft om aan het werk te komen, of uit te voeren? Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, 50-plussers en statushouders. Dan kunt u advies en (financiële) ondersteuning bij en op het werk krijgen.

WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht (WSP)

Het WSP geeft u advies en ondersteuning bij werving en selectie van personeel. Het WSP is een samenwerking van UWV, regionale gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Het WSP helpt u met:

  • werving en selectie van personeel
  • advies over het vinden en binden van personeel
  • advies over regelingen en subsidies
  • advies over het passend maken van een werkplek of functie

Lees meer over het WSP op WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht

Doelgroepregister

Voor inwoners met een arbeidsbeperking bestaat het landelijk doelgroepregister bij UWV. Neemt u een inwoner uit het doelgroepregister in dienst? Dan kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies om ondersteuning te geven op het werk of om de baan passend te maken.

Lees meer over gemeentelijke of UWV-regelingen in advieswijzer van UWV

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen.

Lees meer over loonkostensubsidie en vraag het aan

Jobcoaching en werkbegeleiding

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een werknemer tijdelijk op de werkplek, als de werknemer dit niet alleen kan. Begeleiden, coachen en trainen door een jobcoach helpen bij het vlot inwerken en het voorkomen van verzuim. Heeft een werknemer niet veel ondersteuning nodig, dan biedt werkbegeleiding vaak uitkomst. Dit is een lichtere vorm van begeleiding op de werkvloer. Schakelt u een jobcoach of een werkbegeleider in? Dan kunt u hier subsidie voor aanvragen.

Lees meer over jobcoach en werkbegeleiding en vraag subsidie aan

HalloWerk

HalloWerk is online hulp bij het vinden van matches tussen werkzoekenden en werkgevers. Werkzoekenden presenteren zich met een online beschrijving van vaardigheden en eigenschappen. En u kunt hier vacatures (laten) plaatsen. Een grote groep inwoners van Utrecht met een bijstandsuitkering gebruikt HalloWerk.

Lees meer over HalloWerk   

Praktijkroute

Veel inwoners in Utrecht met een bijstandsuitkering staan niet in het doelgroepregister. En ook inwoners die geen recht hebben op een uitkering maar die wij wel helpen bij het vinden van werk staan daar vaak niet in. Dit kan zijn omdat er geen medische indicatie is voor verminderd arbeidsvermogen. Toch kan het voor deze inwoners moeilijk zijn om werk te vinden. Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat iemand verminderde loonwaarde heeft (niet het volledige loon kan krijgen). Deze inwoners kunnen dan eerst gebruikmaken van de praktijkroute. Ze volgen dan een aantal stappen om weer aan het werk te komen.

Hoe werkt het?

U neemt dan iemand in dienst voor minimaal 6 maanden. Deze medewerker krijgt gewoon salaris. En u krijgt bijna dezelfde ondersteuning als iemand die wel in het doelgroepenregister staat. Denk hierbij aan loonkostensubsidie, jobcoaching en gebruik van HalloWerk.

Het is ook mogelijk dat iemand eerst begint in een proefplaatsing voor 2 maanden. Dan krijgt die inwoner die 2 maanden geen salaris. En daarna aan het werk gaat in de praktijkroute voor 6 maanden.

Na 4 tot 5 maanden laten wij met een loonwaardemeting beoordelen of iemand in het doelgroepregister komt. Of aan het werk kan blijven zonder extra ondersteuning. Komt iemand na de praktijkroute in het doelgroepregister? Dan is dat rechtstreeks, zonder extra onderzoek door UWV. Of iemand wel of niet in het doelgroepregister opgenomen moet worden, wordt dus 'in de praktijk' getoetst. U houdt dan loonkostensubsidie. En u krijgt dan ook een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt (no-riskpolis).

Meer weten over iemand in dienst nemen via de praktijkroute?

Neem contact op met een bedrijfsadviseur van het WSP

Duurzaamheidsbonus

Hebt u een werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering en wilt u deze een contract voor onbepaalde tijd geven? Dan kunt u misschien een duurzaamheidsbonus krijgen. Dit is een bedrag van maximaal € 2.000.

Lees meer over duurzaamheidsbonus en vraag het aan

Plusbonus

Hebt u een parttime werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering en wilt u deze meer contracturen geven? Dan kunt u misschien een plusbonus krijgen. Heeft de werknemer dan nog steeds recht op een bijstandsuitkering? Dan is dit een bedrag van maximaal € 3.000. Kan de werknemer uit de bijstand? Dan is dit maximaal € 5.000.

Lees meer over plusbonus en vraag het aan

Werkgeverscheque

Wilt u iemand met een uitkering aannemen? Dan kunt u misschien een werkgeverscheque krijgen. Dat is een subsidie voor de (noodzakelijke) extra kosten die u daarvoor maakt.

Lees meer over werkgeverscheque en vraag het aan

Meer informatie en advies

Instrumentengids Dennis

Wilt u eerst zelf kijken van welke regelingen u gebruik kunt maken? Kijk dan in de Instrumentengids Dennis. Daarin ziet u snel en eenvoudig welke instrumenten er voor u zijn in uw arbeidsregio. 

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie