Financiering duurzaam ondernemen

Zonder geld is het lastig om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen. Naast alle praktische hulp is er ook financiële ondersteuning om u op weg te helpen.

Subsidies en leningen

Lokaal

 • Subsidie Energieloket verduurzaming vastgoed Utrecht
  Voor technisch, organisatorisch of procesmatig advies over de verduurzaming van uw vastgoed en/of bedrijfsprocessen. U krijgt de helft van de advieskosten vergoed met een maximum van €5.000 als u alleen voor uw eigen gebouw subsidie aanvraagt en maximaal €20.000 per gezamenlijke aanvraag van minimaal 5 organisaties.
 • Subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed
  Voor buurthuizen, scholen, sportverenigingen en culturele centra. U kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld dubbel glas of voor vloer, dak- en spouwisolatie, tot maximaal € 50.000.
 • Subsidie duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies)
  Met een DUMO-advies krijgt u inzicht in welke energiebesparende maatregelen passen bij de monumentale waarden van uw pand. Vraag de subsidie aan voordat u opdracht geeft voor een advies. Organisaties ontvangen tot maximaal €5.000.
 • Lening Energiebesparende maatregelen monument
  Voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor een monument kunt u misschien een lening met lage rente krijgen uit het Utrechts Restauratiefonds (URF). U krijgt geen lening als de werkzaamheden al zijn begonnen of klaar zijn.

Regionaal

 • Subsidie Energietransitie
  Stimulering energietransitie voor onder andere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over de voorwaarden en inhoud van deze subsidieregeling.
 • Subsidie Klimaatbestendige, groene en gezonde stad
  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun gebouwen en omgeving klimaatbestendig, groen en gezond willen inrichten. De maximale bijdrage per initiatief is €50.000. Tot 30 november 2023 kan subsidie worden aangevraagd.
 • Energiefonds Utrecht
  Voor bedrijven en organisaties die willen investeren in energiebesparing of duurzame energie. Het fonds biedt leningen, garanties en participaties. U kunt hier ook uw financiële vragen stellen over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Landelijk

 • Subsidie stimulering duurzame energietransitie (SDE++)
  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een grootverbruikersaansluiting (dat is een aansluiting van minimaal 3*80 Ampère). Subsidie voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van uw gebouw.
 • Investeringssubsidie duurzama energie (ISDE)

  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (dat is een aansluiting kleiner dan 3*80 Ampère). Subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De subsidie moet aangevraagd worden voordat een koopovereenkomst is aangegaan.

 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (tijdelijk stopgezet)
  Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. En voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De subsidie vergoedt 80% van de kosten, met een maximum van € 2.500. Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:
  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken
 • Regeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
  Amateursportorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van duurzame sportaccommodaties. Er is ook subsidie mogelijk voor de aanschaf en het onderhoud van duurzame sportmaterialen.
 • Scholen Energiebespaarlening
  Lening van het Nationaal Warmtefonds voor het treffen van maatregelen in of aan het schoolgebouw. Deze maatregelen zijn o.a. isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en systemen voor energiemanagement.
 • Subsidiewijzer RVO
  Deze subsidie- en financieringswijzer geeft u een overzicht op maat van financiële ondersteuning vanuit diverse ministeries en de Europese Unie.

Regelingen met belastingvoordeel

Hulp en contact Duurzaam ondernemen