Financiering duurzaam ondernemen

Zonder geld is het lastig om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen. Naast alle praktische hulp is er ook financiële ondersteuning om u op weg te helpen.

Subsidies en leningen

Lokaal

 • Subsidie Energieloket verduurzaming vastgoed Utrecht
  Voor technisch, organisatorisch of procesmatig advies over de verduurzaming van uw vastgoed en/of bedrijfsprocessen. U krijgt de helft van de advieskosten vergoed met een maximum van €5.000 als u alleen voor uw eigen gebouw subsidie aanvraagt en maximaal €20.000 per gezamenlijke aanvraag van minimaal 5 organisaties.
 • Subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed
  Voor buurthuizen, scholen, sportverenigingen en culturele centra. U kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld HR glas of voor vloer, dak- en spouwisolatie, tot maximaal € 50.000.
 • Subsidie evenement duurzamer maken
  Wilt u uw evenement in Utrecht duurzamer maken? Bijvoorbeeld door minder afval, besparen van water en energie of gebruik van duurzaam materiaal. Dan kunt u als ondernemer subsidie aanvragen. U kunt tot 1 december 2023 een aanvraag doen, tot maximaal €10.000 voor (zeer) grote evenementen.
 • Lening Energiebesparende maatregelen monument
  Voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor een monument kunt u misschien een lening met lage rente krijgen uit het Utrechts Restauratiefonds (URF). U krijgt geen lening als de werkzaamheden al zijn begonnen of klaar zijn.

Regionaal

 • Subsidie Energietransitie
  Voor het versnellen van de energietransitie in de provincie Utrecht. U kunt subsidie aanvragen voor advies en ondersteuning, om energiescans uit te voeren of om de haalbaarheid van vernieuwende projecten te onderzoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van energie besparen en opwekken van duurzame energie, oplossingen voor het volle stroomnet, daken of (parkeer)terreinen geschikt maken voor zonneprojecten.
 • Subsidie Klimaatbestendige, groene en gezonde stad
  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun gebouwen en omgeving klimaatbestendig, groen en gezond willen inrichten. De maximale bijdrage per initiatief is €50.000. Tot 30 november 2023 kan subsidie worden aangevraagd.
 • Energiefonds Utrecht
  Energiefonds Utrecht helpt bedrijven en instellingen om energie te besparen door leningen en praktisch advies te geven.

Landelijk

 • Subsidie stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)
  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een grootverbruikersaansluiting (dat is een aansluiting van minimaal 3*80 Ampère). Subsidie voor onder andere zonnepanelen, windenergie, geothermie en warmtepompen.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (dat is een aansluiting kleiner dan 3*80 Ampère). Subsidie voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen en/of een aansluiting op het warmtenet. Subiside voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines is tot eind 2023 beschikbaar. De subsidie moet u aanvragen voordat u een koopovereenkomst aangaat.

 • Subsidie Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
  Voor maatschappelijk vastgoedeigenaren, waaronder onderwijs- en zorginstellingen, culturele en religieuze instellingen. Subsidie voor energieadvies, energielabel en verduurzamingsmaatregelen. In de Maatregelenlijst DUMAVA leest u voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen.
 • Regeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
  Amateursportorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van duurzame sportaccommodaties. Er is ook subsidie mogelijk voor de aanschaf en het onderhoud van duurzame sportmaterialen.
 • Sportlening
  Lening voor verduurzamingsmaatregelen, van het BNG Duurzaamheidsfonds in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport. Voor sportverenigingen die aangesloten zijn bij het NOC*NSF. 
 • Scholen Energiebespaarlening
  Lening van het Nationaal Warmtefonds voor het treffen van maatregelen in of aan het schoolgebouw. Deze maatregelen zijn o.a. isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en systemen voor energiemanagement.
 • Subsidiewijzer RVO
  Deze subsidie- en financieringswijzer geeft u een overzicht op maat van financiële ondersteuning vanuit diverse ministeries en de Europese Unie.

Regelingen met belastingvoordeel

Hulp en contact Duurzaam ondernemen