Duurzaam ondernemen Financiering duurzaam ondernemen

Zonder geld is het lastig om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen. Naast alle praktische hulp is er ook financiële ondersteuning om u op weg te helpen.

Subsidies en leningen

Lokaal

 • Subsidie Energieloket verduurzaming vastgoed Utrecht
  Voor technisch, organisatorisch of procesmatig advies over de verduurzaming van uw vastgoed en/of bedrijfsprocessen. U krijgt de helft van de advieskosten vergoed met een maximum van €5.000 als u alleen voor uw eigen gebouw subsidie aanvraagt en maximaal €20.000 per gezamenlijke aanvraag van minimaal 5 organisaties.
 • Subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed
  Voor buurthuizen, scholen, sportverenigingen en culturele centra. U kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld dubbel glas of voor vloer, dak- en spouwisolatie, tot maximaal € 50.000.
 • Lening Energiebesparende maatregelen monument
  Voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor een monument kunt u misschien een lening met lage rente krijgen uit het Utrechts Restauratiefonds (URF). U krijgt geen lening als de werkzaamheden al zijn begonnen of klaar zijn.

Regionaal

 • Subsidie Energietransitie
  Stimulering energietransitie voor onder andere bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over de voorwaarden en inhoud van deze subsidieregeling.
 • Subsidie Klimaatadaptatie
  Stimuleren van vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. Het subsidiebedrag kan maximaal € 50.000 bedragen. Bekijk de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over de voorwaarden en inhoud van deze subsidieregeling.
 • Energiefonds Utrecht
  Voor bedrijven en organisaties die willen investeren in energiebesparing of duurzame energie. Het fonds biedt leningen, garanties en participaties. U kunt hier ook uw financiële vragen stellen over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Landelijk

 • Subsidie stimulering duurzame energietransitie (SDE++)
  Subsidie voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen op het dak van uw gebouw.
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (tijdelijk stopgezet)
  Hebt u voor 14 juli 2022 al kosten gemaakt voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen? U kunt voor die kosten nog subsidie aanvragen via de website van het RVO.

  Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:
  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  Subsidie van het Rijk voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
 • Regeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
  Amateursportorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van duurzame sportaccommodaties. Er is ook subsidie mogelijk voor de aanschaf en het onderhoud van duurzame sportmaterialen.
 • Subsidiewijzer RVO
  Deze subsidie- en financieringswijzer geeft u een overzicht op maat van financiële ondersteuning vanuit diverse ministeries en de Europese Unie.

Regelingen met belastingvoordeel

Hulp en contact Duurzaam ondernemen