Onderzoek zonnepanelen op bedrijfsdaken bij een vol stroomnet

Het stroomnet raakt vol, terwijl u graag wilt verduurzamen met zonnepanelen op het dak van uw bedrijf. We onderzoeken samen met bedrijven hoe het opwekken van zonne-energie op grote daken toch mogelijk is.

Vernieuwende oplossingen

Via vernieuwende oplossingen zijn zonnepanelen op grote daken toch mogelijk. Dit zijn oplossingen waarvoor u niet meer hoeft terug te leveren op het volle stroomnet en de opgewekte zonne-energie slim inzet voor eigen of gezamenlijk gebruik. 

Oplossingen voor eigen gebruik

Hoe kunt u als bedrijf zonne-energie op een groot dak opwekken en dit voor eigen gebruik slim inzetten? Dat kan bijvoorbeeld door zonne-energie te koppelen aan het laden van voertuigen. Of door de opgewekte energie op te slaan in batterijen.

Samen met 4 bedrijven in Utrecht onderzoeken we in 2023 hoe het opwekken van zonne-energie via vernieuwende oplossingen toch mogelijk is. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten van dit onderzoek? Stuur dan een mail naar duurzaamondernemen@utrecht.nl.

Oplossing voor gezamenlijk gebruik: de E-hub

Door netcongestie is het stroomnet in Utrecht overvol. We spreken van netcongestie als de vraag naar het verplaatsen van elektriciteit groter is dan wat het stroomnet kan verplaatsen. Dit willen we tegengaan, zodat nieuwbouw en het verduurzamen van bedrijven toch mogelijk blijven. 

Daarom onderzoeken we samen met Stedin, ECUB, ondernemers en de provincie Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide hoe we vraag en aanbod van stroom op het net beter kunnen afstemmen via een lokale E-hub. Ook gaan we onderzoeken of zo’n E-hub in andere Utrechtse gebieden mogelijk is. 

Wat is een E-hub?

Een E-hub is een digitaal stroomnet waarin meerdere bedrijven uit eenzelfde gebied bij elkaar komen. Het ene bedrijf wekt bijvoorbeeld via zonnepanelen veel stroom op en heeft daardoor minder van het stroomnet nodig. Terwijl een ander bedrijf juist veel stroom nodig heeft, maar geen extra zonnepanelen meer kan plaatsen. Simpel gezegd kunnen deze bedrijven dan via een E-hub stroom met elkaar uitwisselen. 

E-hub Lage Weide

Er zijn al 12 bedrijven die mee willen doen aan de E-hub van Lage Weide. Bijvoorbeeld het bedrijf ‘C van Heezik’. Dit bedrijf wekt via zonnepanelen veel stroom op en heeft grote vrieshuizen. 

Binnen de E-hub gaan we onderzoeken of dit bedrijf haar stroom en de temperatuur van de vrieshuizen flexibel kan inzetten. Zo ontstaat er ruimte voor andere bedrijven binnen de E-hub om extra stroom af te nemen. 

Hulp en contact Duurzaam ondernemen