Duurzaam ondernemen Zonnepact: samenwerken voor meer zonne-energie

Man en kind staan in de dakkapel, omringd door zonnepanelen

We willen het voor Utrechtse ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor zonnepanelen. Daarom werken gemeente Utrecht, bedrijventerreinverenigingen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en Provincie Utrecht samen in het zonnepact.

Veel gebouwen in Utrecht maken nu gebruik van zon op hun dak. Maar nog relatief weinig bedrijfsdaken zijn voorzien van zonnepanelen. Veel ondernemers willen wel, maar komen er niet aan toe. Dat willen we veranderen.

Daarom zijn we in 2020 begonnen met het zonnepact: een samenwerking tussen de vertegenwoordigers van ondernemers, partijen met een zon op dak-aanbod en de gemeente Utrecht. We blijven ons aanbod ontwikkelen, zodat Utrechtse ondernemers maximaal kunnen profiteren van zonne-energie. Samen werken we zo aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Zonnepact Utrechtse bedrijven

Wij sluiten ons aan bij het Zonnepact Utrechtse Bedrijven:

  • we zetten ons in om het aantal Utrechtse ondernemers met zonnepanelen te vergroten,
  • we gebruiken elkaars communicatiekanalen om onze boodschap te verspreiden,
  • we werken samen, om informatie voor ondernemers laagdrempelig beschikbaar te maken.
  • we werken samen om het aanbod helder en transparant te maken, en te ontzorgen in hun stappen naar realisatie.
  • we dragen bij door verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden aan te bieden,
  • we monitoren de voortgang en evalueren onze acties,
  • we vieren onze successen!

Partners

Deze organisaties werken samen in het zonnepact. Dit zijn vertegenwoordigers van ondernemers en partijen die hulp aanbieden aan bedrijven die zonnepanelen willen plaatsen.

Partner worden

In 2021 gaan we op zoek naar meer partners. Wilt u ook partner worden van het zonnepact? Laat het ons weten via energie@utrecht.nl.

De looptijd van het pact is 1 jaar, van 24 november 2020 tot 24 november 2021. In dit jaar promoten we het zonnepact, samen met alle partners. Bij het steunen van het zonnepact hoeven partners geen afspraken in een contract vast te leggen. Ook vragen we er geen geld voor.

In het eerste jaar van het zonnepact kunnen partijen zich aanmelden via de gemeente. Volgend jaar gaat de gemeente het pact, de campagne en de inzet van partners evalueren. Dit doen we samen met de partners. Daarna kijken we in welke vorm we verder gaan met het zonnepact.

Hulp en contact Duurzaam ondernemen