Evenement organiseren Toegankelijkheid van evenementen

mensen in rolstoelen en aangepaste fietsen

Aan elk evenement nemen mensen met beperkingen deel zoals ouderen, gehandicapten en verstandelijk beperkten. Als bezoeker en als deelnemer. Elk evenement moet toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken.

Evenementen en corona

Het is weer mogelijk om evenementen te organiseren. Wel gelden er extra regels en voorwaarden. Zo zorgen we samen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden zodat het virus maximaal onder controle blijft. Voor een evenement in de openbare ruimte moet u een vergunning aanvragen. Voor straat- en buurtfeesten geldt een meldingsplicht.

Ga naar de pagina Regels en voorwaarden evenementen vanwege coronavirus

Handige informatie voor organisatoren

Op de website van Intro, een Belgische belangenorganisatie, staat handige informatie voor organisatoren om hun evenement of festival toegankelijk(er) te maken. In de brochure Leidraad voor toegankelijke evenementen en muziekfestivals (pdf, 275 kB) staan praktische aanwijzingen.

Ga voor meer informatie en brochures naar het kenniscentrum van Cliëntenbelang Utrecht. 

Is vooraf bekend dat er bezoekers of artiesten met een beperking aanwezig zijn? Neem dan contact met hen op en vraag welke voorzieningen wenselijk zijn.

Utrechtse belangenorganisaties

Vaak is het vooraf onduidelijk of er met bijzondere wensen van bezoekers rekening moet worden gehouden. In dat geval kunt u altijd overleggen met een deskundige organisatie met wie de gemeente samenwerkt:

Tips ter inspiratie

Toegankelijkheid omgeving:

 • Zorg voor een harde, vlakke en slipvrije ondergrond naar alle onderdelen van het evenement, zodat een rolstoel overal kan komen, zowel op het evenemententerrein als daaromheen
 • Voorkom hoogteverschillen (max. 20mm)
 • Maak hellingen niet te stijl (max. 5%)
 • Let op breedte van toegangs- en doorwegen (1,20m)
 • Zorg voor zichtbaarheid op het podium
 • Zorg voor voldoende ruimte voor rolstoelen (b90 xd120) en een zitplaats voor een begeleider
 • Zorg voor duidelijke signalering op de juiste hoogte
 • Maak kassa's en (drank)uitgifte punten niet te hoog
 • Zorg voor aangepaste toiletten (in de buurt)
 • Zorg voor parkeerplaatsen dichtbij de ingang

Toegankelijkheid van informatie (website, folders, prijslijsten, plattegronden, enzovoorts)

 • Zorg voor een volwaardige behandeling. Gebruik in de communicatie bij voorkeur 'mensen (personen) met een beperking' in plaats van gehandicapten of invaliden
 • Maak vooraf (via de website) duidelijk welke maatregelen getroffen zijn
 • Geef aan of er voorzieningen zijn voor slechthorenden
 • Geef aan waar de dichtstbijzijnde gehandicaptenparkeerplaats en het aangepast toilet is
 • Gebruik duidelijke taal
 • Gebruik een goed leesbaar lettertype
 • Maak uw website toegankelijk. Kijk hiervoor op digitoeganklijk.nl of drempelvrij.nl

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Lees meer over hoe Utrecht werkt aan die toegankelijkheid.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht