Toegankelijkheid van evenementen

Aan elk evenement nemen mensen met beperkingen deel zoals ouderen, gehandicapten en verstandelijk beperkten. Als bezoeker en als deelnemer. Elk evenement moet toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken.

Informatie voor organisatoren

 • Op de website van Inter staat informatie voor organisatoren om hun evenement of festival toegankelijk(er) te maken.
 • Ga voor meer informatie en brochures naar het kenniscentrum van CliĆ«ntenbelang Utrecht. 
 • Is vooraf bekend dat er bezoekers of artiesten met een beperking aanwezig zijn? Neem dan contact met hen op en vraag welke voorzieningen wenselijk zijn.

Overleg met Utrechtse belangenorganisaties

Vaak is het vooraf onduidelijk aan welke bijzondere wensen van bezoekers u kunt denken. Dan kunt u altijd overleggen met een deskundige organisatie met wie wij samenwerken:

Tips toegankelijkheid omgeving

 • Zorg voor een harde, vlakke en slipvrije ondergrond naar alle onderdelen van het evenement. Zo kan een rolstoel komen op het evenemententerrein en ook daaromheen.
 • Voorkom hoogteverschillen (max. 20mm).
 • Maak hellingen niet te stijl (max. 5%).
 • Let op breedte van toegangs- en doorwegen (1,20m).
 • Zorg voor zichtbaarheid op het podium.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor rolstoelen (b90 xd120) en een zitplaats voor een begeleider.
 • Zorg voor duidelijke signalering op de juiste hoogte.
 • Maak kassa's en (drank)uitgifte punten niet te hoog.
 • Zorg voor aangepaste toiletten (in de buurt).
 • Zorg voor parkeerplaatsen dichtbij de ingang.

Tips toegankelijke informatie (zoals website, folders, prijslijsten, plattegronden)

 • Zorg voor een volwaardige behandeling. Gebruik in de communicatie bij voorkeur 'mensen (personen) met een beperking' in plaats van gehandicapten of invaliden.
 • Maak vooraf (via de website) duidelijk welke maatregelen u hebt genomen.
 • Geef aan of er voorzieningen zijn voor slechthorenden.
 • Geef aan waar de dichtstbijzijnde gehandicaptenparkeerplaats en het aangepast toilet is.
 • Gebruik duidelijke taal.
 • Gebruik een goed leesbaar lettertype.
 • Maak uw website toegankelijk. Kijk hiervoor op digitoeganklijk.nl of drempelvrij.nl.

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Lees meer over hoe Utrecht werkt aan die toegankelijkheid.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht