Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

Bij tijdelijke gebouwen (zoals noodlokalen en tenten) moet u zich aan de brandveiligheidsregels houden.

De brandweer controleert of u zich aan de regels houdt en geeft u adviezen over brandveiligheid. De brandweer kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.

Wat te doen

U moet de volgende gegevens aan de brandweer laten zien:

  • een situatieschets,
  • een plattegrond met daarin de brandveiligheidsmaatregelen
  • het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven

Voordat u het tijdelijke bouwwerk gaat gebruiken, moet u contact opnemen met de Veiligheidsregio Utrecht, Brandweer.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht