Algemene afspraken gebruik evenementenlocaties

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de afspraken die gelden voor alle evenementen op de buitenlocaties.

Informatie voor leveranciers

Het kan zijn dat er beperkingen zijn in de omgeving van het terrein voor bepaalde voertuigen. Bekijk daarom altijd de laatste informatie hierover op voertuigbeperkingen en goederenvervoerroutes.

Op- en afbouw

Om de gevolgen voor omwonenden in de periode voor en na het evenement te beperken is het belangrijk dat de op- en afbouwperiode zo kort mogelijk is.

Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

  • Op- en afbouw mag tussen 07.00 en 23.00 uur, geluidsarme activiteiten zijn uitgezonderd.
  • Tijdens de op- en afbouwperiode moet het gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving zo lang mogelijk toegankelijk blijven voor publiek. Om dit mogelijk te maken en  toch ook veilig te kunnen werken, moeten voorzieningen worden getroffen.
  • De op- en afbouw van evenementen tot 2.000 bezoekers mag niet langer dan 3 dagen duren.
  • De op- en afbouw van evenementen met meer dan 2.000 bezoekers mag niet langer duren dan 10 dagen.
  • Afwijkende aanvragen voor wat betreft het aantal dagen worden per geval beoordeeld door de vergunningverlener in overleg met de terreinbeheerder.

Toegankelijkheid van evenementen

Evenementen moeten ook toegankelijk zijn voor artiesten en of bezoekers met een beperking. Bekijk de pagina met handige tips over toegankelijkheid van evenementen.

Veiligheid

  • Bluspunten: brandkranen en putten moeten altijd vrijgehouden worden en kunnen niet gebruikt worden voor het evenement zelf.
  • Afhankelijk van de grootte van het evenement is het verplicht om een veiligheidsplan te maken.
  • De routes voor hulpdiensten moeten altijd vrijgehouden worden.

Aggregaten

Het gebruik van aggregaten bij evenementen is niet wenselijk. Als er wel een aggregaat gebruikt wordt dan gelden deze richtlijnen wat motor en geluid betreft:

  • aggregaten moeten minimaal een EURO IV motor hebben
  • aggregaten mogen maximaal 50 dB(A) (dag), 45 dB(A) (avond) en 40 dB(A) (nacht) produceren, te meten op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels

Geluid

 

 

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht