Amaliapark gebruiken voor evenement

luchtfoto evenementenlocatie Amaliapark

Op deze pagina vindt u de mogelijkheden en richtlijnen voor het gebruik van het Amaliapark voor evenementen. Bekijk ook de pagina met algemene afspraken over het gebruik van evenemententerreinen.

Waar ligt het Amaliapark

Het Amaliapark is 18.500m2 groot en ligt in de wijk Leidsche Rijn, in de wijk Parkwijk en grenst aan Het Zand. Beide wijken zijn VINEX-wijken met laagbouw. Er wonen veel gezinnen met kinderen. Er wordt nog steeds gebouwd. Aan de kop van het Amaliapark komen 24 zorgappartementen en aan de Eerste Westerparklaan komt een kerk.
Bekijk de locatie in Google Maps.

 

Beschrijving van het Amaliapark

Het is een open park met een grasweide en enkele bomen. Het park bestaat uit 3 delen:

 • aan de kop van het park (oostzijde) is het Leidsche Rijn College, met  de Atletiekbaan Prinses Amaliapark aangrenzend
 • sporthal de Sportcampus
 • het middenstuk bestaat uit een grasveld en is het evenementengazon

Aan de kop van het park (westzijde) is een verharde ondergrond en een skatebaan. Mensen die hun hond uitlaten, hardlopers en spelende kinderen gebruiken het park.

Welke evenementen passen in het Amaliapark

De evenementen die passen bij deze leefomgeving zijn bijvoorbeeld sport-, kinder- en cultuurevenementen met een brede doelgroep (jongeren, gezinnen met kinderen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking).

Voorbeelden van gewenste evenementen:

(multicultureel) buurtfeest, circus, orkest, sport- of dansevenement, braderie, kinderevenement, markt of openluchttheater.

Kenmerken en voorzieningen van het terrein

 • ondergrond: (zachte) grasweide, asfalt
 • vaste inrichtingselementen: bankjes, skatebaan, prullenbakken,bloemperken
 • stroompunten: niet aanwezig
 • waterpunten: niet aanwezig
 • aansluiting op riool: 1 aansluiting met mogelijkheid om vuilwater te lozen
 • bluspunten: aanwezig

Natuur

Er gelden regels voor bescherming van de natuur. Hierna volgen de belangrijkste aandachtspunten voor deze locatie. Eventueel aanvullende voorwaarden kunnen worden opgenomen in de evenementenvergunning.

 • aanwezig: bomen, grasweide, hooilanden
 • voorafgaand aan een evenement is een veldcheck verplicht, waarbij de nadruk ligt op broedvogels
 • de watergangen, hooilanden en heesterbeplanting mogen niet gebruikt worden tijdens evenementen
 • kroonprojecties van bomen moeten vrijgehouden worden. Meer informatie zie utrecht.nl/bomen
 • rijden op het gras mag alleen wanneer beschermende maatregelen getroffen worden
 • bij schade aan het gazon moet rekening gehouden met een hersteltijd van 3 weken (herstel met graszoden) en 6 weken bij maatregelen als beluchten/bemesten en doorzaaien
 • herstelperiode geldt niet voor de paden
 • voor het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen hebt u vergunningen nodig zie utrecht.nl/vuurwerkvergunning

Bereikbaarheid evenemententerrein voor bezoekers

 • met de fiets goed bereikbaar, er is geen fietsenstalling. Het is verplicht om stallingsmogelijkheden voor fietsen te maken.
 • met de auto is de locatie niet goed te bereiken. Parkeren is uitsluitend mogelijk in parkeergarage Leidsche Rijn Centrum of  P+R Leidsche Rijn en reis vervolgens met de bus naar het Amaliapark.
 • openbaar vervoer:
  met de bus is het Amaliapark goed bereikbaar. Er vertrekken meerdere bussen vanaf station Utrecht Centraal. Uitstappen Westerparklaan of station Leidsche Rijn.
  Met de trein vanaf station Leidsche Rijn is 15 minuten lopen en vanaf station Utrecht Terwijde 25 minuten lopen.

Bijzonderheden gebruik evenemententerrein

 • De skatebaan moet toegankelijk blijven.
 • De gemeente is bezig een sportplek en speelplek aan te leggen in dit park. Realisatie 2020.
 • Erfgoed en archeologie: het Amaliapark is een Archeologisch Rijksmonument. Er kunnen activiteiten plaatsvinden maar hiervoor mag niet in de grond gegraven of geboord worden. Toestemming voor graven of boren moet gevraagd worden aan de terreinbeheerder.
 • Tijdens kerkdiensten mag er op het evenemententerrein geen versterkt geluid gebruikt worden.

Geluid

De volgende activiteiten geven een idee van wat er mogelijk is binnen de geluidskaders van dit evenemententerrein: draaimolen, straatartiesten, openluchttheater, klein podium, braderie, sportevenement, orkest of een ondersteund podium/straatfeest.

Het park is omringd door een groot aantal woningen. De mogelijkheden voor evenementen met versterkt geluid zijn daarom beperkt. Zie ook de vastgestelde Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen.

Afspraken rondom communicatie

Leidsche Rijn College

Informeer bij plannen voor activiteiten de ondernemers en organisaties in de directe omgeving van de evenementenlocatie. Informeer altijd:

 • het Leidsche Rijn College (bij doordeweekse evenementen)
 • de gebruikers van de Atletiekbaan Prinses Amaliapark
 • de kerk bij evenementen in het weekend (Gereformeerde Gemeente Utrecht)

Het Leidsche Rijn College denkt graag mee over samenwerking op het gebied van programmering en de faciliteiten.

Omwonenden

 • De organisator is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de omgeving. De organisator is tijdelijk te gast in het gebied waar mensen wonen, werken en recreĆ«ren.
 • Het is verplicht om omwonenden uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement huis-aan-huis te informeren met een brief.
 • Verspreidingsgebied: adressen die uitkijken op (een deel van) het evenement. En de adressen die (in)direct hinder hebben van het evenement. Bij muziekfestivals geeft de organisator aan hoe hij omwonenden op grotere afstand die geluidshinder kunnen ervaren informeert. Dat is onderdeel van het proces voor de vergunning.
 • We raden aan om berichten te verspreiden via social media (bijvoorbeeld als straten tijdelijk worden afgesloten of als het geluid ook verderop in de stad hoorbaar kan zijn).
 • Probeer als organisator bewoners uit de omgeving van het Amaliapark te betrekken of te interesseren voor het evenement.
 • De omwonenden stellen het bijvoorbeeld op prijs als er vrijkaarten worden verstrekt en het evenement een open karakter heeft zonder gesloten hekwerk.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht