Griftpark gebruiken voor evenement

In het Griftpark kunt u evenementen organiseren. U hebt hier een vergunning voor nodig. We hebben de kenmerken en aandachtspunten van deze plek voor u op een rij gezet.

Waar ligt het Griftpark

Het Griftpark ligt net buiten de binnenstad, in de wijk Noordoost. En grenst aan de Vogelenbuurt, Tuindorp en Wittevrouwen. Op de plek van het Griftpark lag van 1860 tot 1960 de gemeentelijke gasfabriek. Vanaf 1990 is het een stadspark.

Bekijk de plek in Google Maps

Beschrijving van het Griftpark

Het Griftpark wordt veel gebruikt voor recreatief gebruik. Studenten, sporters, gezinnen en omwonenden komen hier samen om gebruik te maken van het park. Bij het organiseren van evenementen op deze plek is het belangrijk rekening te houden met de gebruikers van het park. 

Evenementen in het Griftpark worden gehouden op het activiteitenveld, aan de zuidkant vlak bij de Kleine Singel. Naast dit activiteitenveld ligt een skatebaan en een basketbalveld. Het activiteitenterrein kan ook gebruikt worden voor het houden van demonstraties. Ook is er in het park een restaurant en speeltuin Griftsteede.

Kenmerken plek en nuttige informatie

 • Aantal bezoekers: ongeveer 5.000. Dit is 2,5 persoon per m2 van de evenementenplek. Dus het aantal m2 dat overblijft:
  • zonder de oppervlakte van de vaste voorwerpen (bomen, straatmeubilair, enzovoorts)
  • zonder de oppervlakte van de voorwerpen van het evenement (toiletten, verkoopwagens, Kliko’s, enzovoorts)
 • Ondergrond: gras, verharde paden van Chinees leisteen (De “Rode loper”). De verharde paden kunnen niet worden gebruikt voor zware belasting. Hier zit geen zware fundering onder. Door deze zachte ondergrond is zwaar transport verboden op het gras en ook op de verharde paden. Voor de opbouw en afbouw kan zwaar transport dichtbij komen aan de kant van de Kleine Singel.
 • Soms zijn er in de omgeving van de evenementenplek regels voor voertuigen. Bekijk daarom altijd de laatste informatie hierover op voertuigbeperkingen en goederenvervoerroutes.
 • Vaste onderdelen: bankjes, skatebaan, basketbalveld, gamebox (sport- en speluitgiftepunt), prullenbakken, bloemperken. De skatebaan, basketbalveld, gamebox en het restaurant moeten altijd vrij blijven.
 • Langs het Griftpark is een drukke fietsroute. Deze moet zoveel mogelijk vrij blijven.
 • Stroompunten:
 • Waterpunten: aanwezig (drinkwater & vuilwaterafvoer)
 • Kliko’s: Kliko of container voor evenementen huren 
 • Terrein schoonmaken: Maak een afvalplan waarin staat hoe, wanneer, door wie en op welke momenten er wordt schoongemaakt. Maak ook de aan- en afvoerroute van de bezoekers schoon. Worden bestaande afvalbakken gebruikt? Zorg ervoor de deze leeggemaakt worden.
 • Rustperiode: tussen verschillende evenementen moet 18-21 dagen zitten. Dit is voor omwonenden en de natuur. Ook kan zo de verdichting van de grond herstellen.
 • Op- en afbouw:
  • Op- en afbouw mag tussen 07.00 en 23.00 uur, geluidsarme activiteiten zijn uitgezonderd.
  • Tijdens de op- en afbouwperiode moet de directe omgeving zo lang mogelijk toegankelijk blijven. 
  • De op- en afbouw van evenementen tot 2.000 bezoekers mag niet langer dan 3 dagen duren.
  • De op- en afbouw van evenementen met meer dan 2.000 bezoekers mag niet langer duren dan 10 dagen.

Natuur

Bescherm de natuur en volg onderstaande regels en punten om op te letten. Krijgt u de vergunning? Dan kunnen er nog extra regels bijkomen.

 • Aanwezig: gras, bomen, water
 • Onder de kroon van een boom (kroonprojectie) moet alle ruimte vrij zijn. Er mogen geen zware spullen onder de kroonprojectie van bomen staan. Er mogen ook geen voertuigen en fietsen staan. Het kan nodig zijn om de bomen te beschermen met een hek.
 • Rijden op het gras: er moeten rijplaten worden geplaatst als er met voertuigen over het gras gereden wordt. Een terreinvorkheftruck (Manitou) voorzien van gazonbanden kan zonder rijplaten over het gras rijden.
 • Moeten er pinnen in de grond geslagen worden? Vraag een KLIC-melding aan om te zien waar drainage in de grond zit.
 • Vuurwerk afsteken? Vraag dan een vergunning aan via www.utrecht.nl/vuurwerkvergunning.

Bereikbaarheid voor bezoekers

 • Fiets: De plek is goed bereikbaar. Er is geen fietsenstalling. Het kan nodig zijn om een stallingsplek te maken.
 • Auto: Er zijn weinig parkeerplaatsen. Parkeren kan in parkeergarage De Grifthoek.
 • Openbaar vervoer: Met de bus naar bushalte Kleine Singel kan met de lijnen: 4 en 55. Deze lijnen gaan van en naar Utrecht Centraal
 • Toegankelijkheid: Evenementen moeten toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking. Bekijk de pagina met handige tips over toegankelijkheid van evenementen.

Geluid

 • De mogelijkheden voor evenementen met versterkt geluid zijn daarom beperkt. Alle regels staan in de Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen.
 • Versterkt geluid op deze plek mag in 2 aaneengesloten blokken die hieronder staan: 
  blok 11:00-17:00 uur, blok 17:00-23:00 uur of blok 23:00-01:00 uur (alleen op vrijdag of zaterdag) 
 • De richting van het geluid moet zoveel mogelijk richting het restaurant (zo min mogelijk tegen de woningen).
 • Aggregaten: We willen het liefst geen aggregaten bij evenementen. Als er wel een aggregaat gebruikt moet worden dan zijn er regels:
  • aggregaten moeten minimaal een EURO IV motor hebben
  • aggregaten mogen maximaal 50 dB(A) (dag), 45 dB(A) (avond) en 40 dB(A) (nacht) produceren, te meten op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels
 • De in- en uitstroom van publiek bij evenementen gaat door een woonwijk. Hier moet rekening mee worden gehouden.
 • Op deze locatie moet rekening gehouden worden met de Zondagswet.

Communicatie aan de buurt 

De organisator is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de omgeving. De organisator is tijdelijk te gast in het gebied waar mensen wonen, werken en recreëren.

 • Wij adviseren om ook contact op te nemen met de Beheergroep Griftpark.
 • De buurt (bewoners, winkels, horeca) moet u minimaal 14 dagen vooraf informeren over het evenement. Dit moet huis-aan-huis met een brief.
 • Verspreidingsgebied: adressen die uitkijken op (een deel van) het evenement. En de adressen die (in)direct hinder hebben van het evenement. Bij muziekfestivals geeft de organisator aan hoe hij omwonenden op grotere afstand die geluidshinder kunnen ervaren informeert. Dat is onderdeel van het proces voor de vergunning.
 • We raden aan om berichten te verspreiden via social media (bijvoorbeeld als straten tijdelijk worden afgesloten of als het geluid ook verderop in de stad hoorbaar is).

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht