Ondernemen Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds is een initiatief van ondernemers in de stad. De gemeente financiert het fonds via de gemeentelijke belastingheffingen. Deze belasting wordt via een jaarlijkse subsidie aan de (verenigde) ondernemers teruggegeven.

Iedereen die 'onroerende- zaakbelasting niet-woningen' betaalt, kan meebeslissen over het Ondernemersfonds. Het gaat dus ook om scholen, (sport)verenigingen en overheden die vastgoed bezitten en/of gebruiken.

Hoe werkt het Ondernemersfonds?

Bekijk een filmpje met een korte uitleg over hoe het Ondernemersfonds werkt.

Voor en door ondernemers

Doel van het Ondernemersfonds is om collectieve voorzieningen op een collectieve manier te financieren. Te denken valt aan cameratoezicht, promotieactiviteiten en investeringen in de aantrekkelijkheid van de directe omgeving. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds tot doel om de samenwerking tussen ondernemers te versterken. Lees meer over gerealiseerde projecten en bekijk het voorbeeld.

Bijdrage Ondernemersfonds vanuit aanslag OZB niet-woningen

De bijdrage voor het Ondernemersfonds maakt deel uit van het aanslagbedrag onroerendezaakbelasting niet-woningen. Er wordt geen aparte aanslag voor het Ondernemersfonds opgelegd. Van het aanslagbedrag voor zowel het eigendom als het gebruik van een niet-woning gaat 11,1% naar het Ondernemersfonds.

De organisatie van het ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is ondergebracht bij de stichting Ondernemersfonds Utrecht. Deze stichting staat los van de gemeente. De stichting vormt het aanspreekpunt voor de ondernemers. Het fonds is onderverdeeld in trekkingsgebieden die op een economisch-geografische manier bij elkaar horen zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein, winkelstrip of groot complex zoals het voetbalstadion Galgenwaard.  Elk trekkingsgebied krijgt de voor het ondernemersfonds extra betaalde onroerendezaakbelasting niet-woningen weer terug in de vorm van trekkingsrechten. Hiermee kunnen vertegenwoordigers van het trekkingsgebied de eigen collectieve voorzieningen financieren.

Periode ondernemersfonds 2015 – 2019

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad van Utrecht financiering van het Ondernemersfonds voor de periode 2015 tot en met 2019 verlengd. In die 5 jaar blijft de aanslag onroerendezaakbelastingen niet –woningen een aandeel voor het Ondernemersfonds bevatten.

Voor meer informatie over het ondernemersfonds zie: www.ondernemersfondsutrecht.nl

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur