Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is er gekomen dankzij ondernemers in de stad. Ondernemers betalen er extra belasting voor. Deze belasting krijgen ondernemers elk jaar weer terug via een subsidie.

Iedereen die 'onroerendezaakbelasting niet-woningen' betaalt, kan meebeslissen over het Ondernemersfonds. Het gaat dus ook om scholen, (sport)verenigingen en overheden die vastgoed hebben of gebruiken.

Hoe werkt het ondernemersfonds?

Bekijk de video met een korte uitleg over hoe het ondernemersfonds werkt.

Wat is het doel van het fonds?

Doel van het ondernemersfonds is om voorzieningen voor de groep ondernemers samen te betalen. Denk aan cameratoezicht of promotie. Ook kunnen we er de directe omgeving aantrekkelijk mee maken. Daarnaast versterkt het ondernemersfonds de samenwerking tussen ondernemers.

Lees meer over de projecten

Waar komt het geld vandaan?

Het geld voor het ondernemersfonds komt uit de aanslag onroerendezaakbelasting niet-woningen. Er is geen aparte aanslag voor het ondernemersfonds. Van de aanslag gaat 11,1% naar het ondernemersfonds. Dat is de aanslag voor zowel het eigendom als het gebruik van een niet-woning.

Organisatie

De stichting Ondernemersfonds Utrecht staat los van de gemeente. De stichting is het aanspreekpunt voor de ondernemers.

Het fonds is verdeeld in gebieden die economisch-geografisch bij elkaar horen. Zoals een bedrijventerrein, een winkelstrip of een groot complex zoals voetbalstadion Galgenwaard. Elk gebied krijgt de extra betaalde onroerendezaakbelasting terug als 'trekkingsrechten'. Hiermee kunnen vertegenwoordigers van het gebied de voorzieningen voor de eigen groep betalen.

Voor meer informatie over het ondernemersfonds, zie: www.ondernemersfondsutrecht.nl.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur