Programma Taal Cultuur Werk

Samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelen we programma’s voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Een flink deel van deze werkzoekenden zijn statushouders. We combineren taal, cultuur, werk en opleiding in 1 programma.

Taal, cultuur, werk en opleiding in 1 programma op maat

Deelnemers volgen eerst een oriënterend traject bij Sagènn, een organisatie voor het leren van de taal, het vinden van werk en behalen van een diploma. Daar versterken zij in de praktijk hun kennis van de Nederlandse taal en ze krijgen een goed beeld van onze arbeidsmarkt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op bezoek bij bedrijven om een goed beeld te krijgen van het beroep. Ook worden eventuele belemmeringen, zoals kinderopvang en het regelen van hulp bij schulden, al zoveel mogelijk weggenomen.

Daarna volgt het beroepsgerichte deel van de doorgaande lijn. De deelnemers leren een vak in combinatie met de taal en cultuur van de werkvloer. Een diploma en een betaalde baan in het vooruitzicht is ons doel. In het begin ligt de nadruk voor de deelnemer vooral op de taal en cultuur in de branche in combinatie met meedraaien op de werkvloer. Later gaat de focus steeds meer naar het behalen van een diploma of branche certificaat, naast werken op de werkvloer en taal.

Bekijk de uitleg over de Utrechtse aanpak doorgaande lijn werk en taal

Ziet u ook kansen?

Bent u ondernemer met een sociaal hart? Ziet u kansen voor deze werkzoekenden in uw bedrijf, of in uw branche? Wij maken graag een afspraak met u om kennis te maken en de mogelijkheden samen met u te onderzoeken. Stuur hiervoor een mail naar Werkbeweging@utrecht.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Onderzoek ministerie SZW

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de Utrechtse aanpak met onafhankelijk onderzoek gevolgd en geëvalueerd. De lessen die we hieruit leren, kunnen voor ander gemeenten als inspiratie dienen.

Eindrapporten thema Leren en Werken programma VIA op Rijksoverheid.nl

Inspirerende voorbeelden

Taal Cultuur Werk: zorg

NCB Opleidingen en Zorgwacht hebben samen een programma gemaakt voor taal, opleiding en praktijkervaring in de zorg: Zorghulp, mbo-1. De deelnemer die dit met succes afrondt, kan in dienst komen bij Zorgwacht als huishoudelijke hulp. Maar kan ook verder gaan met: Helpende Zorg en Welzijn, mbo-2. De inwoner heeft met een baan bij Zorgwacht geen uitkering meer nodig. Kijk voor een praktijkvoorbeeld op de website Samen voor de klant.

Taal Cultuur Werk: horeca

Taalschool Queridon ontwikkelde het eerste programma voor 3 beroepen in de horeca: kok, horeca-assistent en medewerker bediening. Deelnemers verbeteren hun Nederlandse taal, halen het inburgeringsexamen, een mbo-diploma op niveau 1 of 2. En ze stromen door naar een betaalde baan en worden daarmee onafhankelijk van een uitkering.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie