Prostitutie

In Utrecht kunnen personen in de prostitutie werken. Ook zijn er mogelijkheden voor ondernemers die een seksbedrijf willen runnen. Er is nu geen mogelijkheid voor raamprostitutie. De tippelzone is sinds juli 2021 definitief gesloten.

Soorten prostitutie

  • Er is ruimte voor maximaal 6 prostitutiebedrijven. Bijvoorbeeld bordelen of privéhuizen. Dit mag alleen op plaatsen die in bestemmingsplannen zijn aangewezen.
  • We verlenen vergunningen voor prostitutiebedrijven en escortbedrijven (bemiddeling tussen klant en sekswerker).
  • Er is nu geen raamprostitutie in Utrecht.
  • We verlenen geen vergunningen meer voor straatprostitutie.

U mag niet thuis een prostitutiebedrijf hebben.

Zelfstandig en veilig

Sekswerkers moeten zelfstandig en veilig hun werk kunnen doen, op een prettige werkplek. De gemeente en andere organisaties doen er alles aan om te zorgen dat sekswerkers niet worden uitgebuit.

Toekomst van sekswerk

Een groep experts heeft een advies gemaakt over de toekomst van sekswerk in Utrecht. Wij hebben deze opdracht aan hen gegeven.
Deze groep onderzocht wat wij kunnen doen voor veilige werkplekken voor sekswerkers. Tijdens het onderzoek spraken zij met sekswerkers, ondernemers, hulpverleners, politie en anderen. Hun adviezen zijn:

  1. het beleid voor sekswerk moderner maken
  2. een proef waarin we nieuwe manieren en aanpakken voor sekswerk onderzoeken (proeftuinen)
  3. de regels voor privéhuizen en seksclubs makkelijker maken
  4. een vorm van straatsekswerk voor een kleine groep onderzoeken
  5. verschillende kleinere locaties voor sekswerk verspreid over de stad mogelijk maken
  6. de proeftuinen en aanpassingen in beleid blijven bespreken en daarvan leren

Burgemeester en wethouders komen voor 1 december met een reactie op de adviezen. Daarna maken zij beleid en regels voor de toekomst van sekswerk in Utrecht.
Bekijk het rapport Sekswerk in Utrecht

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur