Prostitutie Het Nieuwe Zandpad

Utrecht krijgt een nieuwe plek voor raamprostitutie. Het Nieuwe Zandpad komt langs de Einsteindreef te liggen, met een toegang vanaf het Zandpad. Allerlei organisaties zorgen ervoor dat het Nieuwe Zandpad een prettige en veilige werkplek wordt voor de sekswerkers.

Ontwerp

Sekswerkers moeten op het Nieuwe Zandpad veilig en zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen, in een prettige werkomgeving. De gemeente zoekt investeerders en exploitanten die het Nieuwe Zandpad willen ontwikkelen. Aan het Nieuwe Zandpad komen:

 • werkruimten voor raamprostituees
 • kantoren voor de exploitanten
 • de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) voor dienst- en hulpverlening
 • een post voor handhavers van de gemeente
 • parkeerplaatsen

Aangepaste voorwaarden zoektocht investeerders Nieuwe Zandpad

Het college van B en W heeft een voorstel voor het vervolg van het Nieuwe Zandpad naar de gemeenteraad gestuurd. Het college heeft in dit voorstel de voorwaarden voor de investeerder en exploitanten aangepast. De gemeenteraad neemt deze zomer een besluit over dit voorstel. Het college denkt dat een uitvraag aan de markt onder nieuwe voorwaarden meer kans van slagen heeft.

Wat wordt anders?

Het Nieuwe Zandpad moet een plek worden waar sekswerkers veilig hun werk kunnen doen, met een minimum aan overlast voor de omgeving. Deze uitgangspunten staan niet ter discussie. Om verschillende redenen is het nog niet gelukt een ondernemer te vinden voor Het Nieuwe Zandpad. Daarom stelt het college aan de raad voor om de voorwaarden aan te passen:

 • Het Nieuwe Zandpad wordt kleiner: om te beginnen komen er 96 werkruimten. Er is ruimte om uit te breiden naar maximaal 128 werkruimten. Eerst telde Utrecht 162 ramen.
 • Een aantal werkruimten is voor sekswerkers die hun klanten op internet werven.
 • Er komt intensief toezicht met vaste mensen – overdag en ’s nachts.
 • Er komt een vertrouwenspersoon bij wie de sekswerkers terecht kunnen bij problemen.
 • Toezichthouders, hulpverleners en vertrouwenspersoon krijgen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen met de sekswerkers en exploitanten op het Nieuwe Zandpad. Zo kunnen zij misstanden snel signaleren en oppakken.

Onderzoek

De laatste maanden is veel gesproken met experts op het gebied van raamprostitutie. Sekswerkers, ontwikkelaars, exploitanten, politie, OM, andere gemeenten en wetenschappers gaven hun visie op raamprostitutie. Op basis daarvan is het voorstel voor het vervolg gemaakt.

Lees het voorstel voor het Nieuwe Zandpad - een vernieuwde aanpak
Lees het onderzoeksrapport 'Het nieuwe Zandpad, op zoek naar mogelijkheden'

Omgeving opknappen

De gemeente knapt het hele gebied op tussen de Vechtdijk en de Rode Brug en bij het Nieuwe Zandpad zelf. Klanten parkeren op parkeerplaatsen aan beide kanten van de Einsteindreef en lopen dan naar de prostitutiestraat. We verleggen de loop- en fietsroutes.

Bomen en hagen zorgen dat het Nieuwe Zandpad straks niet helemaal in het zicht ligt van omwonenden en voorbijgangers. Het gebied wordt ook weer niet té dicht beplant, omdat het wel veilig en overzichtelijk moet blijven.

Meer informatie

Woont u in de omgeving van het Nieuwe Zandpad?

 • Lees wat wij samen met de bewoners doen om straks overlast in de buurt te beperken onder Omwonenden.
 • Wilt u weten waarom de ramen aan het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn gesloten? Of meer weten over de voorbereiding van het Nieuwe Zandpad? Bekijk de Voorgeschiedenis.
 • Op onze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de stand van zaken op dit moment.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening